Aktualności 2014

30-09-2014

Brak obowiązku opodatkowania czynności przekształcenia spółki komandytowo – akcyjnej w spółkę komandytową lub spółkę jawną podatkiem VAT

Interpretacje indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 22 sierpnia 2014 r., znak IPTPP2/443-421/14-2/AW

W wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził stanowisko podatnika, iż w przypadku dokonania przekształcenia spółki komandytowo – akcyjnej w spółkę komandytową bądź jawną, czynność taka nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Sprawa dotyczyła nieskomplikowanego stanu faktycznego. Wnioskodawca prowadził działalność w zakresie produkcji oraz sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów silnikowych w formie spółki komandytowo – akcyjnej. Wnioskodawca zaplanował restrukturyzacje prowadzonej działalności.
Jednym z jej etapów miało być przekształcenie istniejącej SKA w spółkę komandytową bądź jawną. Powziął przy tym wątpliwości, czy czynność taka nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem wnioskodawcy, czynność taka powinna być neutralna podatkowo, przekształcenie nie będzie skutkowało bowiem jakimkolwiek przeniesieniem prawa do rozporządzania towarami ani jakimkolwiek świadczeniem usługi przez Spółkę, nie będzie zatem stanowiło dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT.
Takie stanowisko znalazło potwierdzenie w wydanej przez organ interpretacji podatkowej. Warto zaznaczyć, iż to nie pierwsza interpretacja o takiej treści. Przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 czerwca 2010 roku, (sygn. IBPP2/443-315/10/BW), w której potwierdzono, że „Mając na względzie wyżej powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną nie stanowi ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu ww. art. 7 oraz art. 8 ustawy o VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że przedmiotowa czynność nie będzie skutkować wystąpieniem jednej z czynności podlegających opodatkowania podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 5, art. 7 i art. 8 ww. ustawy o VAT należało uznać za prawidłowe.”