Aktualności 2014

15-09-2014

Całe wynagrodzenie twórcy może pochodzić z działalności gospodarczej

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 lipca 2014 r. (nr IPPB1/415-457/14-2/EC)

Jak wynika z zapadłej ostatnio interpretacji prawa podatkowego, twórca – przedsiębiorca może rozliczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przychody z przeniesienia praw majątkowych.
Sprawa dotyczyła informatyka, których w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej tworzył zamówione przez kontrahentów kody źródłowe oraz programy, co do których to prawa majątkowe autorskie przenosił następnie, za odpłatnością, na zamawiającego. Wszystkie uzyskiwane w ten sposób przychody rozliczał w ramach działalności gospodarczej. Jego wątpliwości wzbudziły wcześniejsze interpretacje izb skarbowych z których wynikało, że przedsiębiorca nie może rozliczyć w ramach firmy przychodów z przeniesienia majątkowych praw autorskich. Potwierdził to m.in. 2 grudnia 2013 r. dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (nr (ILPB1/415-996/13-4/AP) a także 10 października 2013 r. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB1/415-718/13-4/EC).
Dyrektor izby skarbowej rozwiał jednak wątpliwości informatyka co do prawidłowości takiego działania uznając, iż przeniesienie praw autorskich może nastąpić w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Stanowisko takie jest zgodne z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r., znak DD2/033/30/KBF/14/RD-47426, w której stwierdził on, iż podatnik uzyskujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2?8 ustawy PIT może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w warunkach odpowiadających definicji działalności gospodarczej.