Aktualności 2013

14-08-2013

Dealerzy mogą odliczać VAT od aut testowych i zastępczych

Wyrok NSA z dnia 10 lipca 2013 r. (sygn. I FSK 1127/12)

We wskaznym powyżej wyroku NSA orzekł, że dealerzy mogą odliczać pełną kwotę podatku VAT wykazywanego na fakturach dokumentujących kupowane przez nich samochody zastępcze i do jazd testowych.

Pełną treść orzeczeń można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej NSA: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/