Aktualności 2018

10.04.2018

Doradztwo podatkowe

Profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi często istotny czynnik sukcesu firmy i pozwala uzyskać realne oszczędności w wielu obszarach prowadzenia działalności. Doradca podatkowy może okazać się niezbędny zarówno dla nowo-powstałych firm, jak również w dojrzałych biznesach. Zawód doradcy podatkowego łączy bowiem elementy profesji prawnika i doradcy finansowego. Jego praca polega na udzielaniu porad i opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego, stałej obsłudze podatkowej podmiotów gospodarczych i reprezentowaniu podatników w sporach z fiskusem.

Nasi doradcy podatkowi chronią interesy Klientów dążąc do realizacji ich podstawowego prawa – zapłaty podatku w kwocie nie wyższej i nie niższej niż należna na podstawie obowiązującego prawa. Pomagają Klientom racjonalnie gospodarować finansami i zaoszczędzić znaczne kwoty.

Szybką weryfikacją korzyści współpracy z doradcą podatkowym jest dokonanie przeglądu podatkowego, podczas którego ocenie podlegają dotychczas sporządzane rozliczenia oraz poprawność stosowanych przepisów. Takie działanie kończy się audytem w formie dokumentacji, w które znajdują się zalecenia w zakresie optymalizacji podatkowej w firmie oraz wykaz błędów, które mogą wiązać się z konsekwencjami w razie prowadzonej kontroli przez organy administracji publicznej.

Dzięki nieustannemu podnoszeniu swoich kwalifikacji oraz bazując na szerokim doświadczeniu, możemy zapewnić Twojej firmie profesjonalne usługi na wysokim poziomie.

Nasze usługi doradztwa podatkowego obejmują:

 • udzielanie porad, sporządzanie opinii w zakresie obowiązków podatkowych – czytaj więcej >>
 • zarządzanie ryzykiem podatkowym – czytaj więcej >>  
 • optymalizacja kosztów zatrudnienia – czytaj więcej >> 
 • doradztwo podatkowe w zakresie przekształceń przedsiębiorstw – czytaj więcej >>
 • zabezpieczenie przed kontrolą skarbową ZUS – czytaj więcej >>
 • reprezentowanie klienta w sporach z aparatem skarbowym, sądem – czytaj więcej >>
 • analiza obciążeń podatkowych i ich optymalizacja, przeglądy podatkowe, planowanie podatkowe – czytaj więcej >>
 • dokumentacja dla podmiotów powiązanych w zakresie cen transferowych – czytaj więcej >>
 • doradztwo związane z postępowaniem w sprawach dotyczących dochodów nieujawnionych – czytaj więcej >>
 • rozliczenia podatkowe związane z nabyciem/zbyciem nieruchomości – czytaj więcej >>
 • doradztwo w zakresie podatków pośrednich: VAT, cło, akcyza – czytaj więcej >>
 • doradztwo w zakresie podatków bezpośrednich: CIT, PIT/ZUS, nieruchomości, środków transportowych – czytaj więcej >>
 • podatki międzynarodowe, zwrot VAT z krajów Unii Europejskiej – czytaj więcej >>
 • doradztwo podatkowe w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz pożyczek – czytaj więcej >>