Aktualności 2014

19-11-2014

Obowiązek podatkowy z tytułu zrealizowanych dostaw powstaje w dniu przekazania towarów przewoźnikowi.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 października 2014 r., nr ILPP1/443-572/14-4/AW

    Wnioskodawca działający jako spółka z o.o., będąca czynnym podatnikiem podatku VAT, specjalizującą się w dystrybucji surowców i półproduktów chemicznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu, zadała pytanie we wniosku o interpretację indywidualną, kiedy powstaje u sprzedawcy obowiązek podatkowy: czy w momencie wydania spedytorowi towaru, czy w momencie dostarczenia przez spedytora tego towaru na terenie kraju. Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy z tytułu zrealizowanych dostaw na terenie kraju powstaje w dniu przekazania towarów przewoźnikowi. Powoływał się na art. 19a ust. 1 Ustawy VAT, zgodnie z którym, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Natomiast art. 7 ust. 1 Ustawy VAT, wskazuje że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W przypadku Wnioskodawcy, mamy do czynienia z sytuacją, gdy towar zostaje wydany przewoźnikowi, a żadne szczegółowe warunki między stronami umowy sprzedaży nie zostają określone co do momentu dostawy i przejścia ryzyka związanego z utratą towaru. W takim przypadku, zdaniem Wnioskodawcy, dostawa towarów jest dokonana w dniu wydania towaru przewoźnikowi. Zgodnie z tym, jeśli Spółka wydała towar przewoźnikowi ostatniego dnia miesiąca, a towar dojdzie pierwszego dnia następnego miesiąca, to zgodnie z ww. przepisami obowiązek podatkowy powstanie w dniu wydania towaru przewoźnikowi. Wykazanie obowiązku podatkowego w kolejnym miesiącu byłoby nieprawidłowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe i zgodził się z jego argumentacją w tej sprawie.

Pełną treść interpretacji omówionych w powyższej części można znaleźć na oficjalnej stronie MF: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?rodzaj=2