facebook

Aktualności 2016

08-01-2016

Pamiętaj o styczniowych terminach podatkowych!

Styczeń to najgorętszy okres każdego roku podatkowego. W trakcie tego miesiąca upływa wiele istotnych terminów podatkowych. Poniższa lista terminów pozwoli Ci na uniknięcie wszelkich niedopatrzeń i pomyłek!

15 stycznia 2016 r. 

  • złożenie deklaracji dot. podatku rolnego i leśnego
  • złożenie drukowanej informacji podsumowującej za grudzień 2015 r. / IV kwartał 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług (informacja elektroniczna 25 stycznia!)

20 stycznia 2016 r.

  • wpłata zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za grudzień 2015 r.
  • wpłata zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej za grudzień 2015 r. lub ostatni kwartał 2015 r.
  • złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym lub o rezygnacji z dotychczasowej formy opodatkowania
  • złożenie wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej
  • zawiadomienie o wyborze kwartalnej formy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

21 stycznia 2016 r.

  • zawiadomienie o założeniu od 1 stycznia 2016 r. podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników, którzy w 2015 r. korzystali ze zryczałtowanych form opodatkowania lub prowadzili księgi rachunkowe

25 stycznia 2016 r.

  • wpłata VATu za grudzień 2015 r. / IV kwartał 2015 r. i złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12, VAT-7K, VAT-7D
  • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT 27) za grudzień 2015 r. / IV kwartał 2015 r.