Aktualności 2014

15-10-2014

Planowane zmiany w ustawie o CIT

W styczniu 2015 r. mają wejść w życie kolejne zmiany dotyczące ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Najpoważniejsze z nich dotyczą cen transferowych oraz certyfikatów rezydencji podatkowej. Za podmioty powiązane, zobowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych, uznani zostali wspólnicy spółek osobowych miedzy sobą, a także przedsiębiorcy podejmujący się wspólnego przedsięwzięcia, przykładowo w formie konsorcjum.
Dodatkowo, zmianie ulegnie regulacja dotycząca certyfikatów rezydencji, niezbędnych w przpadku wypłaty dywidend i poboru podatku u źródła. Termin ich ważności skrócony zostaje do 12 miesięcy. Z upływem każdego roku płatnik zobowiązany więc będzie uzyskiwać nowe potwierdzenie tożsamości podatkowej kontrahenta,
Pozostałe zmiany obejmują m.in. przepisy o niedostatecznej czy też cienkiej kapitalizacji, w której to zmieniony zostanie obecny współczynnik kwoty pożyczki do kapitału zakładowego (3:1) na współczynnik porównujący kwotę pożyczki z kapitałami własnymi spółki, w proporcji 1:1.