facebook

Aktualności 2015

17-11-2015

Procedura TAX Free pod lupą organów skarbowych

W ostatnim czasie organy skarbowe przejawiają duże zainteresowanie podatnikami którzy oferują sprzedaż towarów w ramach tzw. procedury TAX FREE dotyczącej sprzedaży towarów dla podróżnych z krajów z poza Unii Europejskiej. Organy przeprowadzają kontrole w takich podmiotach sprawdzając, czy są przestrzegane ustawowe zasady zwrotu podatku vat (m. in. cel osobisty zakupu). Niestety procedura ta zawiera w sobie wiele niuansów nie do końca wynikających z przepisów podatkowych i podatnicy często nie są ich świadomi popełniając szereg błędów czy niedopatrzeń. Może to spowodować negatywny wynik kontroli i powstanie zaległości podatkowej w wysokości niesłusznie zwróconego podatku VAT podróżnym. Dodatkowo procedura jest dość sformalizowana a tam gdzie dużo wymogów formalnych bardzo łatwo jest któryś przeoczyć.

Na co przykładowo organy zwracają uwagę?

Organy twierdzą, ze procedurze TAX FREE mogą podlegać tylko niewielkie ilości towarów wskazujące na ich niehandlowy charakter. Przepisy ustawy o VAT stanowią, że prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju przysługuje podróżnym, którzy w stanie nienaruszonym dokonali wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej, w bagażu osobistym podróżnego. W ocenie kontrolujących bagaż osobisty, to bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić organom celnym przy wjeździe do Unii Europejskiej, jak również każdy bagaż przedstawiony tym samym organom w późniejszym terminie, pod warunkiem, że możliwe jest przedłożenie dowodu na to, że przy wjeździe podróżnego bagaż ten został zarejestrowany jako bagaż towarzyszący podróżnemu, który dokonał jego przewozu do Wspólnoty z państwa trzeciego, z którego przybył. W efekcie zdaniem organów pojęcie bagażu osobistego oraz wykładnia językowa tego pojęcia, w ocenie tut. organu stanowią swoiste ograniczenie co do ilości i wielkości wywożonych przez podróżnego towarów.

Kwestionowaniu podlegają zwroty gdy, deklaracja tax free nie będzie zawierała adresu zamieszkania podróżnego. Zgodnie bowiem z § 4 pkt 6 ww. rozporządzenia dokument ten obligatoryjnie powinien zawierać ustalony przez sprzedawcę adres podróżnego. Tym samym aby Wnioskodawca mógł wydać podróżnemu dokument uprawniający do wywozu towaru w procedurze tax free oraz dokonywać zwrotu VAT podróżnym winien wpisywać na deklaracji Tax-free adres zamieszkania podróżnego.

 

Podatnicy, którzy nie są jeszcze kontrolowani powinni dokonać przeglądu wewnętrznego swoich transakcji w ramach tej procedury aby wyeliminować ewentualne nieprawidłowości czy obszary ryzyka.

W razie pytań służymy pomocą w tym zakresie.