facebook

Aktualności 2015

21-11-2015

Rozszerzono katalog deklaracji podatkowych składanych drogą elektroniczną bez konieczność posługiwania się podpisem elektronicznym

   Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 września 2015 r. zmieniającym „Rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone” dokonano rozszerzenia katalogu deklaracji i podań, które to złożyć można bez potrzeby opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Rozszerzeniem objęto:

  • informację podsumowującą/korektę informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27),
  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE),
  • korektę informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK),
  • informację o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z),
  • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-CFC).

   Z powyższego dobrodziejstwa skorzystać mogą wyłącznie podatnicy będący osobami fizycznymi. Natomiast osoby prawne i jednostki niemające osobowości prawnej, tak jak dotychczas, mogą składać ww. deklaracje opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym.