Aktualności 2014

15-09-2014

Ryczałt od pojazdów samochodowych trafił do Sejmu.

Do Sejmu trafił projekt tzw. IV ustawy deregulacynej. Wśród szeregu innych nowelizowanych aktów prawnych, zmianie ulegną również przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie przychodu pracownika z tytułu wykorzystywania firmowego samochodu do celów prywatnych.
Mocą wskazanej nowelizacji, do art. 12 ustawy o PIT dodane zostaną punkty 2a i 2b, normujące kwestię wysokości przychodu pracownika w przypadku, gdy pracodawca zezwala mu na wykorzystywanie pojazdu firmowego do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą firmy. Zagadnienie to budziło wcześniej poważne wątpliwości gdy chodziło o ustalenie wysokości przychodu pracowniczego w tym przypadku. Nieodpłatne udostępnienie pojazdu pracownikowi celem korzystania przez niego z tego pojazdu w celach prywatnych podlega bowiem opodatkowaniu podatkiem PIT w wartości tegoż nieodpłatnego świadczenia (art. 11 ustawy o PIT).
Mimo istnienia przepisów normujących zasady ustalania wartości takich świadczeń, ustawodawca powziął decyzję o uregulowaniu tej kwestii wprost przepisem ustawowym wprowadzając ryczałtowe stawki wartości przychodu, jaki należy przypisać pracownikowi korzystającemu z pojazdu w celach prywatnych. Wysokość dochodu uzależniona jest przy tym od pojemności silnika, jakim dysponuje dany pojazd. Dla pojazdów o mniejszej pojemności silnika (do 1600 decymetrów sześciennych), kwota zryczałtowanego przychodu wyniesie 250 zł. Dla aut o większych silnikach (z pojemnością powyżej 1600 decymetrów sześciennych) kwota zryczałtowanej wartości przychodu wynosić będzie 400 zł.