Usługi wspólnika na rzecz spółki cywilnej w kosztach uzyskania przychodu spółki

Aktualności 2014

22-12-2014

Usługi wspólnika na rzecz spółki cywilnej w kosztach uzyskania przychodu spółki

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej  z dnia 10 listopada 2014 r. (znak IPTPB1/415-453/14-2/MR)

    Organ w wydanej interpretacji potwierdził, iż koszt usług świadczonych przez wspólnika spółki cywilnej w ramach prowadzonej przez niego, odrębnej od spółki działalności gospodarczej może stanowisz koszt podatkowy spółki.
Wnioskodawca w przyszłości planował rozpoczęcie indywidualnej działalności gospodarczej. W jej ramach świadczyłby usługi udzielania kredytów i podobne. Jednym z jego potencjalnych kredytobiorców może zostać spółka cywilna, której jest i będzie w przyszłości członkiem. Postanowił zwrócić się więc do organu z pytaniem, czy wykonane usługi na rzecz spółki stanowić będą dla niej koszt uzyskania przychodu.
Organ odpowiedział na to pytanie twierdząco. Zaznaczył, iż mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że wydatki ponoszone przez Spółkę cywilną na zakup usług pośrednictwa w udzielaniu kredytów świadczonych przez Wnioskodawcę ? wspólnika w ramach prowadzonej przez Niego indywidualnej pozarolniczej działalności gospodarczej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki, a tym samym dla Wnioskodawcy proporcjonalnie do Jego udziału w zysku Spółki cywilnej, z uwzględnieniem warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. Organ zaznaczył jednocześnie, iż uczestnicy transakcji powinni mieć na uwadze art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczący transakcji między podmiotami powiązanymi.
Jeżeli w wyniku powiązań majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały ? dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.