VAT przy sprzedaży samochodu, co do którego nie odliczono podaktu

Aktualności 2014

22-12-2014

VAT przy sprzedaży samochodu, co do którego nie odliczono podaktu

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 12 listopada 2014 r. (znak ITPP1/443-962/14/MN)

    Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji z dnia 12 listopada 2014 r. nr ITPP1/443-962/14/MN rozstrzygnął, czy samochody przy nabyciu których nie odliczono podatku naliczonego nie są opodatkowane podatkiem VAT.
Z pytaniem do organu podatkowego zwrócił się Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD), który nabył samochody osobowe i ciężarowe oraz samochód administracyjny-osobowy przystosowane do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, która to działalność jest działalnością niepodlegającą VAT. Przy nabyciu ww. samochodów nie przysługiwało WORD prawo do odliczenia podatku. WORD zadał pytanie, czy sprzedając samochód, będący środkiem trwałym, od którego przy nabyciu nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, gdyż samochody te były zakupione do działalności niepodlegającej VAT, WORD nie działa ?w charakterze podatnika VAT?, a to oznacza, że jego sprzedaż nie podlega opodatkowaniu VAT.
Organ stwierdził, że pomimo, że WORD nabywając przedmiotowe samochody nie działał w charakterze podatnika, gdyż nabycia nie były dokonywane na potrzeby działalności gospodarczej, dokonując ich sprzedaży na podstawie umów cywilnoprawnych wykorzystywanych w opisany sposób działa w charakterze podatnika VAT, gdyż ich sprzedaż należy traktować w kategorii działalności gospodarczej. Odmienne rozstrzygnięcie niniejszej kwestii prowadziłby do nierównego traktowania podmiotów dokonujących sprzedaży samochodów, co stałoby nie tylko w sprzeczności z powszechnym obowiązkiem przepisów prawa, ale również z jedną z naczelnych zasad Unii Europejskiej, zasadą konkurencyjności.

Pełną treść interpretacji omówionych w powyższej części można znaleźć na oficjalnej stronie MF: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?rodzaj=2