Aktualności 2014

04-11-2014

Wygraj spór z urzędem!

Postępowania przed organami podatkowymi i sądami administracyjnych rządzą się swoimi prawami nie można ich przyrównywać do postępowań przed sądami powszechnymi dlatego też  prowadzenie tego typu postępowań wymaga swoistej specjalizacji i doświadczenia. Ograniczenia dowodowe w procedurze sądowo-administracyjnej i gabinetowe wydawanie wyroków powoduje, że jeśli podatnik spóźni się ze swoją aktywnością dowodową może nawet stracić możliwość korzystnego dla niego rozstrzygnięcia. Dodatkowo jak pokazuje praktyka organy podatkowe dość często wykorzystują rozwiązania proceduralne by np. przedłużyć zwrot podatku VAT. Środki masowego przekazu dostarczają natomiast wiele przykładów podatników pokrzywdzonych przez organy podatkowe i długotrwałe postępowania. To wszystko powoduje, że w toku kontroli warto zdecydować się na obsługę postępowania przez doświadczoną firmę, która nie będzie dopiero uczyć się na naszym przykładzie a bazując na swoim doświadczeniu szybko i sprawnie poprowadzi postępowanie. MISP posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych i sporów sądowych z organami podatkowymi. Możemy pochwalić się wygranymi w wielu precedensowych sprawach jak choćby w branży ubezpieczeniowej, budowlanej, edukacyjnej czy turystycznej.  Zapraszamy do korzystania z naszych usług.