Audyt dotacji

W ramach tej usługi:
– przeprowadzimy rzetelne badanie dokumentów,
– wykonamy audyt dotyczący wydatkowania środków publicznych, sprawdzimy czy zostały zastosowane odpowiednie procedury przetargowe,
– przeprowadzimy audyt w zakresie prowadzenia księgowości projektu oraz zweryfikujemy dokumentację gromadzoną w toku realizacji projektu, wymaganą zapisami umowy o dofinansowanie,

 

Zapraszamy do kontaktu:

Pawel-Kowal

Specjalista ds dotacji
Paweł Kowal
tel: 600 822 029
p.kowal@misp-modzelewski.pl

 

Bądźmy w kontakcie:

user