Informacje o naborach

Jeżeli są Państwo zainteresowani regularnym otrzymywaniem bieżących informacji o pojawiających się naborach i innych ciekawych informacji związanych z dotacjami, zapraszamy do odwiedzania tego działu.

RUSZAJĄ KONKURSY W RAMACH PO IR

Pierwszy konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zostanie ogłoszony już na początku kwietnia 2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r.
Konkurs przewidziany dla małych i średnich przedsiębiorstw dotyczyć będzie poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Wsparcie w ramach tego samego poddziałania skierowane będzie także do dużych przedsiębiorstw, ale na nabór wniosków trzeba będzie poczekać do IV kwartału br.
Opublikowany harmonogram konkursów przewiduje przeprowadzenie w 2015 roku czternastu konkursów w ramach dwunastu instrumentów (działania/poddziałania) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój . Łącznie uruchomionych zostanie osiem z dziewięciu działań planowanych do realizacji w trybie konkursowym r. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 5,06 mld zł.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Pawel-Kowal

Specjalista ds dotacji
Paweł Kowal
tel: 600 822 029
p.kowal@misp-modzelewski.pl

 

Bądźmy w kontakcie:

user