facebook

MISP


Małopolski Instytut Studiów Podatkowych jest spółką doradztwa podatkowego wchodzącą w skład Grupy Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.

Działalność Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych obejmuje dwa obszary:

  • doradztwo w zakresie prawa podatkowego i prawa bilansowego (rachunkowości), jak również obsługę sporów z organami podatkowymi. Oferujemy także kompleksową obsługę prawną.
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych. Realizujemy ponadto różnorodne formy outsourcing-u księgowości oraz przeprowadzamy stałe nadzory rachunkowe.

Siłą MISP jest kadra pracownicza. Małopolski Instytut Studiów Podatkowych zatrudnia wykwalifikowanych fachowców i specjalistów z zakresu prawa podatkowego i księgowości. W skład MISP wchodzą doradcy podatkowi, radcowie prawni, konsultanci podatkowi, księgowi, biegli rewidenci. Kadra MISP to pracownicy z wieloletnim doświadczeniem. Atutem naszego zespołu pracowników jest wiedza praktyczna oraz odpowiednie przygotowanie merytoryczne.

Naszą podstawową zaletą jest indywidualne podejście do każdego klienta uwzględniające przedmiot jego działalności, potrzeby i możliwości. Starając się wyjść naprzeciw wymaganiom naszych Kontrahentów oferujemy usługi kompleksowe, jak też w zakresie wycinkowym indywidualnie uzgodnionym z Klientem. Proponujemy szerokie spektrum usług w zakresie doradztwa prawno – podatkowego, rachunkowości, doradztwa ekonomiczno – finansowego.

Misją Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych jest spełnianie najwyższych wymagań naszych Kontrahentów oraz troska o ich bezpieczeństwo prawne i finansowe.
Ponad dziesięcioletnie doświadczenie, odpowiedzialność i dbałość o dobro Kontrahentów są przesłankami profesjonalizmu, jakości i sprawności świadczonych przez nas usług.

Do tej pory zaufało nam kilkaset firm działających w kilkunastu branżach. Wśród naszych Klientów są i duże spółki giełdowe, jak i mniejsze przedsiębiorstwa.