facebook

Audyt – VAT po zmianach


W związku z zasadniczymi zmianami w zakresie podatku VAT niniejszym pragniemy przedstawić Państwu ofertę dotyczącą przeprowadzenia audytu podatkowego obejmującego kontrolę prawidłowości rozliczeń podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług. Proponujemy przeprowadzenie audytu wycinkowego, obejmującego weryfikację jednego, wybranego przez Państwa miesiąca z 2014 r. lub 2015 r.

Cele audytu:

  • weryfikacja istniejących rozliczeń podatkowych pod kątem zgodności rozliczeń transakcji z przepisami prawa podatkowego,
  • przedstawienie wytycznych do przyszłej kwalifikacji ponoszonych wydatków oraz obiegu informacji z nimi związanych,
  • określenie poziomu ryzyka podatkowego i minimalizacja skutków finansowych błędnych działań,
  • wskazanie ewentualnego, legalnego uniknięcia sankcji karno – skarbowych oraz podatkowych.

Efekty finansowe audytu podatkowego są z zasady wielokrotnie wyższe od kosztów tej operacji. Złożenie korekty deklaracji (zeznań) w związku z ustaleniami w ramach audytu i ewentualna zapłata zaległych zobowiązań podatkowych może uchronić Podatnika od konsekwencji związanych z niekorzystnymi ustaleniami organów skarbowych.

Cena za przeprowadzenie audytu, zakończonego raportem zawierającym stwierdzone nieprawidłowości oraz ryzyka podatkowe wraz z zaleceniami (rekomendacjami) zależna jest od ilości dokumentów i rodzajów transakcji, która będzie podlegać weryfikacji i każdorazowo ustalana jest indywidualnie w oparciu o potrzeby Klienta.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Anna_Resiakt

Doradca podatkowy
Anna Resiak
doradca podatkowy
tel: 734 179 942
tel./fax: 012 422 42 55 w. 34
a.resiak@misp-modzelewski.pl