facebook

Audyt JPK


Obowiązek przekazywania ewidencji zapisanej w formacie JPK dotyczy już ogromnej części podatników podatku VAT w Polsce. Firmy mają jednak wiele wątpliwości dotyczących prawidłowości zapisu przekazywanych danych, ich kompletności, momentu ujęcia poszczególnych transakcji w ewidencji na potrzeby JPK i sposobu ich prezentacji. Ponadto obowiązkiem wszystkich podatników jest przygotowanie się do wdrożenia sześciu kolejnych modułów JPK, które obejmują między innymi zapisy z faktur sprzedażowych, ksiąg rachunkowych, rachunków bankowych, czy ewidencji magazynowych. Aby zmniejszyć ilość obciążeń, które Państwa dotyczą proponujemy audyt JPK, którego zakres ustalany jest indywidualnie w zależności od Państwa potrzeb i zakresu Państwa wątpliwości.

 

 

Audyt usług niematerialnych

 

Zakup usług niematerialnych jest obecnie przedmiotem szczególnego nadzoru organów podatkowych. W toku kontroli podatkowych, czy też postępowań kontrolnych od wielu lat bardzo dokładnie weryfikuje się nabycie usług zarządczych, marketingowych, reklamowych, doradczych itp. Brak dowodów wykonania usług, niewłaściwa ich wycena lub wady w zapisach umów mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno na gruncie podatku VAT jak i podatku dochodowego (brak prawa do odliczenia podatku, brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów). Aby zabezpieczyć Państwa przed taką ewentualnością proponujemy audyt usług niematerialnych, w ramach którego badamy zakup usług dokonywany przez daną firmę, określając potencjalne ryzyka i wskazując obszary, które powinny podlegać modyfikacji. Podstawą dla naszego działania jest wywiad przeprowadzany z klientem i dalsza weryfikacja uzyskanych informacji poprzez badanie dokumentów. Audyt kończy się sporządzeniem raportu, w którym otrzymują Państwo gotowe rozwiązania przygotowane do wdrożenia.

 

 

Audyt podatkowy

 

W ramach świadczonych przez nas usług proponujemy Państwu przeprowadzanie audytu podatkowego, czyli kompleksowego badania prawidłowości określenia oraz rozliczenia zobowiązań podatkowych. Celem badania jest wykrycie wszelkich nieprawidłowości w kontrolowanych obszarach, zdiagnozowanie i minimalizowanie skutków nieprawidłowych działań, a przede wszystkim optymalizacja obciążeń podatkowych oraz legalne ukształtowanie zobowiązań podatkowych na możliwie najniższym poziomie.

 

Cele audytu:

– weryfikacja istniejących rozliczeń podatkowych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa podatkowego,
– przedstawienie wytycznych co do przyszłej kwalifikacji określonych sytuacji faktycznych,
– możliwość optymalizacji obciążeń podatkowych i ich legalne ukształtowanie na możliwie najniższym poziomie,

– określenie poziomu ryzyka podatkowego i minimalizacja skutków finansowych błędnych działań,
– wskazanie ewentualnego, legalnego uniknięcia sankcji karno – skarbowych oraz podatkowych.

 

Efekty finansowe audytu podatkowego są z zasady wielokrotnie wyższe od kosztów tej operacji. Złożenie korekty deklaracji (zeznań) w związku z ustaleniami w ramach audytu i ewentualna zapłata zaległych zobowiązań podatkowych może uchronić Podatnika od konsekwencji związanych z niekorzystnymi ustaleniami organów skarbowych.

 

Przeprowadzamy także audyty due diligence  mające na celu zgromadzenie wszelkich istotnych informacji o przedsiębiorstwie (inwestycji) służących jego kompleksowej (prawnej, podatkowej i bilansowej) ocenie w celu wykrycia zagrożeń i ryzyk dla inwestora.

 

Zapraszamy do kontaktu:

wlochu

Zastępca Dyrektora Działu 
Jarosław Włoch
radca prawny
tel./fax: 012 422 42 55 w. 34
j.wloch@misp-modzelewski.pl