facebook

Ceny transferowe


 

Dla naszych klientów przygotowujemy dokumentacje cen transferowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego oferujemy kompleksową analizę działalności pod kątem ewentualnych obowiązków związanych z przygotowywaniem dokumentacji cen transferowych, badanie już istniejącej w firmie dokumentacji lub, w razie potrzeby, sporządzenie nowej. Oprócz działań doraźnych proponujemy także te długofalowe takie jak przygotowanie i wdrożenie polityki cen transferowych, czy też konsultacje w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji i wyboru optymalnej metody określania cen.

 

Zapraszamy do kontaktu:

wlochu

Zastępca Dyrektora Działu 
Jarosław Włoch
radca prawny
tel./fax: 012 422 42 55 w. 34
j.wloch@misp-modzelewski.pl