facebook

Zarządzanie ryzykiem podatkowym


Odpowiadając na indywidualne potrzeby naszych Klientów oferujemy szereg propozycji indywidualnych lub grupowych spotkań z naszymi ekspertami w ramach których zmierzymy się z wewnętrznymi problemami podatkowymi w danej firmie. Formuła spotkań zakłada najpierw diagnozę najważniejszych potrzeb Klienta. W oparciu o wstępną rozmowę wspólnie dokonujemy oceny najistotniejszy dla danego podmiotu kwestii, określamy czas i zakres spotkań, które pomogą w indywidualnym rozwiązaniu problemu. Formuła spotkań pozawala na oszczędność czasu przy maksymalizacji efektu.

W ramach naszej oferty proponujemy Państwu:

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM – z naszych doświadczeń wynika, że kadra zarządzająca coraz częściej posiada doskonałe wyczucie w kwestii ryzyka jakie może generować niewłaściwa polityka podatkowa, jednocześnie osoby te nie potrzebują szczegółowej wiedzy księgowej i podatkowej. Konieczna jest ogólna orientacja co do zagrożeń podatkowych jakie mogą pojawiać się w ramach działalności danej firmy, a także wiedza na temat podstawowych środków zaradczych. Nasi eksperci pomogą Państwu uzyskać niezbędną rozeznanie w kwestiach podatkowych istotnych dla danej firmy/branży.

IMPLEMENTACJA PROCEDUR – bardzo często stworzenie odpowiednich procedur i regulaminów to za mało, aby zminimalizować ryzyko podatkowe. Konieczne jest także odpowiednie och wdrożenie oraz świadomość istotności działań związanych z przestrzeganiem procedur podatkowych. Nasi eksperci pracując z grupą pracowników odpowiedzialną za podejmowanie określonych czynności wskazują na najistotniejsze kwestie związane z prawidłowym przestrzeganiem procedur podatkowych i jednocześnie umożliwiają wdrożenie ich w realiach działania danej firmy.

Szczególnym rodzajem proponowanych spotkań są te PRZEZNACZONE DLA PROCOWNIKÓW HANDLU I LOGISTYKI. Z naszych doświadczeń wynika, że w strukturze organizacyjnej wielu firm osoby te są odpowiedzialne są za gromadzenie dokumentów niezbędnych dla prawidłowego dokumentowania transakcji dla potrzeb rozliczeń podatkowych nie mając jednocześnie świadomości istotności takich działań.

DIAGNOZA RYZYK – proponujemy także przeprowadzenie spotkań, podczas których skupimy się na określonym zagadnieniu istotnym w danym momencie działania firmy. Mogą to być nowe zagadnienia – nowe rodzaje działalności lub niedawno zdiagnozowane problemy. Popularne tematy w tym zakresie to przykładowo przygotowanie do zwrotu podatku VAT, czy transakcje łańcuchowe.