facebook

Doradztwo prawne


DORADZTWO PRAWNE

Usługi z zakresu obsługi prawnej:

1. Opinie prawne i doradztwo doraźne oraz stała współpraca doradcza, w szczególności z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, handlowego, gospodarczego, autorskiego oraz prawa pracy.

2. Restrukturyzacje działalności gospodarczej – przekształcenia, łączenia, podziały podmiotów gospodarczych.
3. Sądowa windykacja należności.
4. Sporządzanie umów, porozumień, regulaminów.
5. Pomoc przy negocjacjach i rozwiązywaniu sporów.
6. Bieżąca obsługa korporacyjna spółek osobowych i kapitałowych, obsługa prawna zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy.
7. Pomoc przy zakładaniu spółek bądź rozpoczynaniu działalności gospodarczej.
8. Obsługa prawna inwestycji.
9. Obsługa postępowań administracyjnych oraz sądowych – w szczególności z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, handlowego, gospodarczego, autorskiego oraz prawa pracy.
10. Due diligence – audyt mający na celu zgromadzenie wszelkich istotnych informacji o przedsiębiorstwie (inwestycji) służących jego kompleksowej (prawnej, podatkowej i bilansowej) ocenie w celu wykrycia zagrożeń i ryzyk dla inwestora

Usługi prawne świadczone są przez MISP we współpracy z kancelarią radcy prawnego.

NOWOŚĆ! Bezpłatna diagnoza ryzyk z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych.

Kontakt – j.zajac-wysocka@misp-modzelewski.pl