facebook

Doradztwo podatkowe


offer

DORADZTWO PODATKOWE

 

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych oferuje kompleksowe usługi doradztwa podatkowego. Naszym Klientom proponujemy nawiązanie stałej współpracy, w ramach której możliwe będzie uzyskiwanie bieżących, szybkich konsultacji mailowych i telefonicznych, a także gruntowna analiza najistotniejszych i największych problemów w formie opinii podatkowej, analiza zawieranych umów pod kątem potencjalnego ryzyka podatkowego, czy wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo podatkowe przy redukcji do minimum obciążeń formalnych. Zakres współpracy jest każdorazowo uzgadniany bezpośrednio z Klientem, tak aby mógł być odpowiedzią na jego aktualne potrzeby.

 

Alternatywnie możliwe jest podjęcie współpracy doraźnej w ramach której zajmujemy się problemami, które zostaną wytypowane przez Klienta. W tym zakresie możliwe jest przygotowywanie opinii prawno – podatkowych, regulaminów i instrukcji podatkowych, które służą zminimalizowaniu ryzyka podatkowego firmy oraz ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej osób sprawujących funkcje kierownicze w związku z rozliczeniami podatkowymi, przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej oraz obsługa postępowań i kontroli podatkowych przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz sądami.

 

Zakres i rodzaj proponowanych przez nas usług jest dostosowany do potrzeb Klienta. Posiadamy bogate doświadczenie we współpracy z szeroko rozumianymi podmiotami gospodarczymi – naszymi partnerami są prężnie rozwijające się jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki, ale także fundacje, stowarzyszenia, jednostki naukowe i badawcze oraz wspólnoty mieszkaniowe.

 

Z uwagi na wieloletnią praktykę mamy rozeznanie w potrzebach przedsiębiorstw działających w różnych branżach i możemy zaproponować najlepsze rozwiązania, które będą uwzględniały aspekty ekonomiczne i praktyczne działań na określonym obszarze. W szczególności możemy wyróżnić tutaj współpracę naszych doradców z podmiotami z branży transportowej, chemicznej, paliwowej, budowlanej, wodociągowej i energetycznej.

 

Oferujemy doradztwo w zakresie rozliczeń wszystkich podatków na terytorium Polski (podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, podatku VAT, akcyzy oraz podatków lokalnych), ale także możemy być pomocni w przypadku trudnych rozliczeń transgranicznych, gdyż współpracujemy z doradcami podatkowymi w wielu krajach UE

 

Posiadamy doświadczoną kadrę pracowniczą, którą tworzą doradcy podatkowi, radcowie prawni oraz konsultanci podatkowi.

 

Spółka jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania doradztwa podatkowego (suma gwarancyjna wynosi 1,5 mln zł).

 

Kontakt – j.zajac-wysocka@misp-modzelewski.pl