facebook

Usługi specjalne


W związku z ciągłymi zmianami ustaw podatkowych oraz rozbieżnościami w sposobie interpretowania i stosowania przepisów przez organy podatkowe proponujemy Państwu podjęcie konkretnych działań, które pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego i zmniejszenie ryzyka związanego z prawdopodobnym kwestionowaniem prawidłowości podejmowanych działań w przypadku kontroli podatkowej.

Usługi wyszczególnione w tej sekcji mają za zadanie odpowiadać na najbardziej aktualne potrzeby przedsiębiorców powstałe w obliczu zmieniających się przepisów, ich wdrożenie z zasady przebiegać powinno sprawnie, po rozpoznaniu bieżących potrzeb klienta.

 
Zapraszamy do kontaktu:

Anna_Resiakt

Doradca podatkowy
Anna Resiak
doradca podatkowy
tel: 734 179 942
tel./fax: 012 422 42 55 w. 34
a.resiak@misp-modzelewski.pl