facebook

Doradztwo prawne


Usługi z zakresu obsługi prawnej:

1. Opinie prawne i doradztwo doraźne oraz stała współpraca doradcza, w szczególności z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, handlowego, gospodarczego, autorskiego oraz prawa pracy.

2. Restrukturyzacje działalności gospodarczej – przekształcenia, łączenia, podziały podmiotów gospodarczych.

3. Sądowa windykacja należności.

4. Sporządzanie umów, porozumień, regulaminów.

5. Pomoc przy negocjacjach i rozwiązywaniu sporów.

6. Bieżąca obsługa korporacyjna spółek osobowych i kapitałowych, obsługa prawna zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy.

7. Pomoc przy zakładaniu spółek bądź rozpoczynaniu działalności gospodarczej.

8. Obsługa prawna inwestycji.

9. Obsługa postępowań administracyjnych oraz sądowych – w szczególności z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, handlowego, gospodarczego, autorskiego oraz prawa pracy.

10. Due diligence – audyt mający na celu zgromadzenie wszelkich istotnych informacji o przedsiębiorstwie (inwestycji) służących jego kompleksowej (prawnej, podatkowej i bilansowej) ocenie w celu wykrycia zagrożeń i ryzyk dla inwestora

NOWOŚĆ ! Bezpłatna diagnoza ryzyk w zakresie prawa pracy i ochrony danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa !

Usługi prawne świadczone są przez MISP we współpracy z kancelarią radcy prawnego.

Zapraszamy do kontaktu:

wlochu

Zastępca Dyrektora Działu 
Jarosław Włoch
radca prawny
tel./fax: 012 422 42 55 w. 34
j.wloch@misp-modzelewski.pl