facebook

Pozyskiwanie dotacji


Pozyskanie dotacji oznacza przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wymaganej w ramach konkretnego konkursu i programu. W ramach tej usługi proponujemy Państwu opracowanie pełnej dokumentacji – przygotowanie wniosku o dofinansowanie, biznesplanu bądź innego wymaganego dokumentu (np. studium wykonalności). Oferujemy również pomoc w przygotowaniu innych wymaganych załączników (np. opinie o innowacyjności, dokumenty finansowe, badania rynkowe, pozwolenia na budowę etc.) jak również wykonanie analizy finansowej planowanego przedsięwzięcia. Na każdym etapie przygotowywania dokumentacji na bieżąco konsultujemy z Państwem różne potencjalne rozwiązania, mające na celu zwiększenie liczby możliwych do uzyskania punktów
Nasza usługa obejmuje okres od przygotowania i złożenia dokumentacji, poprzez ewentualne poprawki i uzupełnienia pojawiające się na etapie oceny projektu, aż na przygotowaniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie kończąc.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Pawel-Kowal

Specjalista ds dotacji
Paweł Kowal
tel: 600 822 029
p.kowal@misp-modzelewski.pl