facebook

Pozyskiwanie


Pozyskiwanie środków unijnych

USŁUGI Z ZAKRESU DORADZTWA DOTYCZĄCEGO POZYSKANIA, ROZLICZENIA I AUDYTOWANIA DOTACJI

1. Doradztwo w zakresie wyboru optymalnego programu do przedstawionej koncepcji biznesowej

2. Przygotowanie lub analiza przedstawionych biznesplanów, weryfikacja formalno-prawna lub przygotowanie kompletnych wniosków o dofinansowanie, reprezentacja na etapie procedury odwoławczej, w tym przygotowywanie protestów i wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy

3. Kompleksowa obsługa merytoryczna projektu, w tym m.in. rozliczanie wniosków o płatności pośrednie i płatność końcową, przygotowywanie procedur wyłaniania dostawców towarów lub usług w ramach projektu, przygotowywanie i negocjowanie umów na dostawę towarów i usług w ramach projektu, doradztwo w trakcie kontroli projektu, prowadzenie ewidencji księgowej i kadrowo-płacowej na potrzeby projektu, przygotowywanie wniosków o zmiany w umowach zawartych z instytucją finansująca w zakresie zmiany beneficjenta oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych.

4. Audytowanie dotacji – kompleksowe badanie prawidłowości rozliczenia dotacji.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółową informacją dotyczącą usług świadczonych przez MISP proszę kliknąć poniższy link.

USŁUGI MISP

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Bliższe informacje:

Justyna Zając – Wysocka
radca prawny, doradca podatkowy
Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego
tel./fax: 012 422 42 55 w. 33
j.zajac-wysocka@misp-modzelewski.pl