facebook

Rozliczanie i koordynowanie projektów


Nasza kompleksowa oferta przewiduje także pomoc w rozliczaniu dotacji. Pozytywna decyzję instytucji finansującej i podpisanie umowy o dofinansowanie to dopiero początek drogi w kierunku otrzymania dotacji. Niezmiernie ważne jest aby realizować własny projekt zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz dokumentach programowych.
Nasza usługa to nie tylko sporządzanie wniosków o płatność niezbędnych do otrzymania środków ale również pomoc w przygotowywaniu procedur wyłaniania dostawców towarów lub usług w ramach projektu, przygotowywanie i negocjowanie umów na dostawę towarów i usług, doradztwo w trakcie kontroli kończącej każdy projekt, prowadzenie ewidencji księgowej i kadrowo-płacowej na potrzeby projektu, przygotowywanie wniosków o zmiany w umowach zawartych z instytucją finansującą w zakresie zmiany beneficjenta oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych.
Wreszcie nasza usługa obejmuje pomoc w przygotowaniu sprawozdawczości w tym
sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu oraz sprawozdań w okresie trwałości.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Pawel-Kowal

Specjalista ds dotacji
Paweł Kowal
tel: 600 822 029
p.kowal@misp-modzelewski.pl