facebook

Księgi Rachunkowe


dyplom_3
Małopolski Instytut Studiów Podatkowych w ramach swojej działalności świadczy następujące usługi księgowe:

 • Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz standardami międzynarodowymi ( MSR/MSSF) z uwzględnieniem standardów grupy łącznie z pełnym doradztwem podatkowym i prawnym. W tym przypadku pełnimy funkcję Głównego księgowego, księgowego, Doradcy podatkowego oraz Radcy prawnego.
 • Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz standardami międzynarodowymi ( MSR/MSSF) z uwzględnieniem standardów grupy, w tym m.in.:
 1. Sporządzanie i wdrożenie we współpracy z Klientem polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont;
 2. ocenę w świetle prawa rachunkowego i podatkowego dowodów księgowych oraz decydowanie o sposobie ich zakwalifikowania i ujęcia w księgach;
 3. sporządzanie kalkulacji miesięcznej / kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, fizycznych; sporządzanie rocznych zeznań podatkowych;
 4. sporządzanie i składanie do US miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT;
 5. reprezentowanie Klienta przed US zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem;
 6. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych;
 7. przygotowanie analiz finansowych i biznesplanów dla celów zarządczych, kredytowych;
 8. doradztwo i konsultacje księgowe.
 • Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych. W tym przypadku pełnimy funkcje nadzorcze nad prawidłowością prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych oraz służymy pomocą służbom księgowym Klienta.
 • Wycinkowe prowadzenie części ksiąg rachunkowych według ustaleń z Klientem. W tym przypadku pełnimy funkcję księgowego w ustalonym zakresie.
 • Przeglądy ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych mający na celu wykrycie błędów; wskazanie sposobów ich wyeliminowania.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Marek Kwinta

biegły rewident, doradca podatkowy
tel./fax: 012 422 42 55 w. 24
m.kwinta@misp-modzelewski.pl