facebook

Spory Podatkowe


Oferujemy obsługę postępowań z organami podatkowymi w sprawach z zakresu prawa podatkowego, w tym w szczególności:

  • sporów z organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na wszelkich etapach w tym  czynności sprawdzających, kontrolach podatkowych, jak i w postępowaniach podatkowych,  postępowaniach kontrolnych w tym sądowych
  • sporów z organami egzekucyjnymi 
  • sporów z zakładem ubezpieczeń społecznych

Oferujemy także pomoc w zakresie:

  • przyśpieszania postępowań dotyczących zwrotu podatku VAT,
  • spory dotyczące dochodów ze źródeł nieujawnionych.Zapraszamy do kontaktu:

user
Dyrektor Działu
Justyna Zając – Wysocka
radca prawny, doradca podatkowy
tel./fax: 012 422 42 55 w. 33
j.zajac-wysocka@misp-modzelewski.pl