Usługi księgowe

Podatki przy kawie

Możliwość konsultacji z doradcą podatkowym i wymiany poglądów na temat bieżących wątpliwości i problemów stanowi realną pomoc w codziennej pracy księgowych. W tym celu postanowiliśmy zorganizować comiesięczne spotkania otwarte. Nasi doradcy będą oczekiwać na Państwa proponując możliwość przedyskutowania przy kawie bieżących problemów i wątpliwości związanych z rozliczaniem konkretnych transakcji, a także z planowanymi zmianami w przepisach.  Taka forma spotkania może być doskonałym sposobem na wymianę poglądów dotyczących powstających wątpliwości.
Informacje o najbliższym spotkaniu przekazywane są na szkoleniach oraz poprzez nasz newsletter.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa w dniu 15 maja 2015 r. o godz. 10.00 na spotkanie z cyklu „Podatki przy kawie”. Tematem spotkania będą bieżące problemy podatkowe, związane z pojazdami samochodowym w firmie. Spotkanie odbędzie się w siedzibie MISP w Krakowie, przy ul. św. Gertrudy 7/12.

Bezpłatna diagnoza ryzyk w firmie

Zamęt informacyjny związany z ciągłymi zmianami przepisów podatkowych powoduje, że wiele firm ma problem ze zdiagnozowaniem realnych zagrożeń podatkowych występujących w ramach prowadzonej działalności. Często też podatnicy nie są świadomi potencjalnych problemów z jakimi mogą się spotkać podczas ewentualnej kontroli podatkowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom takich podmiotów proponujemy Państwu bezpłatną* diagnozę ryzyk w firmie.
W ramach świadczonej usługi nasz specjalista spotka się z przedstawicielami Państwa firmy. W czasie rozmowy zebrane zostaną kluczowe informacje, które pozwolą na ocenę realnych ryzyk podatkowych oraz wytypowanie możliwości poprawy bezpieczeństwa działania Państwa firmy na gruncie prawa podatkowego. Następstwem spotkania będzie przygotowanie krótkiego raportu, w którym przedstawione zostaną wyniki badania oraz dalsze zalecenia.
Dodatkowo diagnoza może zostać poszerzona o zagadnienia z zakresu specjalistycznych usług księgowych, prawa pracy oraz możliwości uzyskania dotacji. Również w tym zakresie diagnoza przeprowadzana jest nieodpłatnie.

* Klient pokrywa koszty dojazdu eksperta poza Kraków. Diagnoza ryzyk jest bezpłatna w przypadku podjęcia współpracy z MISP na jakimkolwiek polu podlegającego diagnozie. W przeciwnym wypadku opłata za raport wynosi 100 zł netto.

Każdy nowy klient z zakresu usług doradczych:

1. Płaci przez pierwsze 2 miesiące trwania umowy 50% ceny za stałą obsługę doradczą, trwającą minimum 12 miesięcy lub ma zapewnioną stawkę godzinową w wysokości 75% stawki podstawowej.
2. Może otrzymywać bezpłatne wzorcowe wytyczne fakturowania oraz kontroli biznesowej.

Każdy nowy klient biura rachunkowego:

1. Płaci przez pierwsze 2 miesiące trwania umowy 50% ceny za obsługę księgową (rabat do 1500 zł), trwającą minimum 12 miesięcy
2. Może otrzymać bezpłatny przegląd ksiąg rachunkowych za ostatni okres rozliczeniowy (do 10 roboczogodzin).

Każdy klient, który zarekomenduje nasze usługi innemu klientowi:

1. Zyskuje rabatową stawkę godzinową na swoje konsultacje
2. Ma możliwość rozszerzenia limitu czasowego swojego abonamentu lub limitu ponad w zależności od łączącej go z MISP umowy.

Każdy nowy klient który powierzy nam prowadzenie swojego sporu podatkowego:

1. Zyskuje możliwość bezpłatnego i niezobowiązującego zapoznania się przez specjalistów MiSP z aktami sprawy i poznania diagnozy co do możliwości pozytywnego dla podatnika zakończenia.
2. Ma możliwość ustalenia atrakcyjnego wynagrodzenia w oparciu o rozliczenie ryczałtowe oraz tzw. success free (premia za pozytywne rozstrzygnięcie sprawy).