Każdy nowy klient biura rachunkowego:

Prowadzący:

Miejsce:

1. Płaci przez pierwsze 2 miesiące trwania umowy 50% ceny za obsługę księgową (rabat do 1500 zł), trwającą minimum 12 miesięcy
2. Może otrzymać bezpłatny przegląd ksiąg rachunkowych za ostatni okres rozliczeniowy (do 10 roboczogodzin).