Bezpłatna diagnoza ryzyk w firmie

Prowadzący:

Miejsce:

Zamęt informacyjny związany z ciągłymi zmianami przepisów podatkowych powoduje, że wiele firm ma problem ze zdiagnozowaniem realnych zagrożeń podatkowych występujących w ramach prowadzonej działalności. Często też podatnicy nie są świadomi potencjalnych problemów z jakimi mogą się spotkać podczas ewentualnej kontroli podatkowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom takich podmiotów proponujemy Państwu bezpłatną* diagnozę ryzyk w firmie.
W ramach świadczonej usługi nasz specjalista spotka się z przedstawicielami Państwa firmy. W czasie rozmowy zebrane zostaną kluczowe informacje, które pozwolą na ocenę realnych ryzyk podatkowych oraz wytypowanie możliwości poprawy bezpieczeństwa działania Państwa firmy na gruncie prawa podatkowego. Następstwem spotkania będzie przygotowanie krótkiego raportu, w którym przedstawione zostaną wyniki badania oraz dalsze zalecenia.
Dodatkowo diagnoza może zostać poszerzona o zagadnienia z zakresu specjalistycznych usług księgowych, prawa pracy oraz możliwości uzyskania dotacji. Również w tym zakresie diagnoza przeprowadzana jest nieodpłatnie.

* Klient pokrywa koszty dojazdu eksperta poza Kraków. Diagnoza ryzyk jest bezpłatna w przypadku podjęcia współpracy z MISP na jakimkolwiek polu podlegającego diagnozie. W przeciwnym wypadku opłata za raport wynosi 100 zł netto.