Każdy nowy klient z zakresu usług doradczych:

Prowadzący:

Miejsce:

1. Płaci przez pierwsze 2 miesiące trwania umowy 50% ceny za stałą obsługę doradczą, trwającą minimum 12 miesięcy lub ma zapewnioną stawkę godzinową w wysokości 75% stawki podstawowej.
2. Może otrzymywać bezpłatne wzorcowe wytyczne fakturowania oraz kontroli biznesowej.