Każdy klient, który zarekomenduje nasze usługi innemu klientowi:

Prowadzący:

Miejsce:

1. Zyskuje rabatową stawkę godzinową na swoje konsultacje
2. Ma możliwość rozszerzenia limitu czasowego swojego abonamentu lub limitu ponad w zależności od łączącej go z MISP umowy.