Podatki w branży budowlanej – wybrane zagadnienia na gruncie podatków dochodowych i podatku VAT z uwzględnieniem zmian od 2018 r.

Prowadzący: Jarosław Włoch

17 lipca 2018 r. w godz. 10.00

Kraków, Hotel Wit Stwosz ul. Mikołajska 28

Podatek VAT w branży turystycznej w kontekście nowej ustawy o usługach turystycznych oraz zmian ustawy o VAT

Prowadzący: Justyna Zając-Wysocka

31 lipca 2018 r. w godz. 10.00

Kraków, Hotel Wit Stwosz ul. Mikołajska 28

Akademia podatkowa. Podatek dochodowy od osób prawnych – ze szczególnym uwzględnieniem zmian z 2018 r. – obszary narażone na ryzyko sporu z organem podatkowym

Prowadzący: Jarosław Włoch

6, 10 sierpnia 2018 r. w godz. 10.00

Kraków, Hotel Wit Stwosz ul. Mikołajska 28

Podatki w branży budowlanej – wybrane zagadnienia na gruncie podatków dochodowych i podatku VAT z uwzględnieniem zmian od 2018 r.

Prowadzący: Jarosław Włoch

22 sierpnia 2018 r. w godz. 10.00

Częstochowa, Hotel Grand ul. Drogowców 8

VAT: rozliczenia podatku od towarów i usług przy zastosowaniu Rachunków VAT przez dostawcę (usługodawcę) oraz przez odbiorcę (usługobiorcę) oraz „Metodyka”

Prowadzący: Witold Modzelewski

24 sierpnia 2018 r. w godz. 9:30

Kraków, Instytut Nafty i Gazu, ul. Lubicz 25A

VAT: rozliczenia podatku od towarów i usług przy zastosowaniu Rachunków VAT przez dostawcę (usługodawcę) oraz przez odbiorcę (usługobiorcę) oraz „Metodyka”.

Prowadzący: Witold Modzelewski

28 sierpnia 2018 r. w godz. 9:00

Rzeszów, Hotel Prezydencki ul. Podwisłocze 48

Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych

Prowadzący:

13-14 października 2018 - 16-17 marca 2019