VAT : Zmiany w fakturowaniu, ewidencjonowaniu i deklarowaniu podatku od towarów i usług – kwiecień 2018

Prowadzący: Witold Modzelewski

8 maja 2018 r. w godz. 9:30

Kraków, Instytut Nafty i Gazu, ul. Lubicz 25 a

VAT : Zmiany w fakturowaniu, ewidencjonowaniu i deklarowaniu podatku od towarów i usług – kwiecień 2018

Prowadzący: Witold Modzelewski

18 maj 2018 r. w godz. 9:00

Kielce, Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78

Podatki w branży budowlanej – wybrane zagadnienia na gruncie podatków dochodowych i podatku VAT z uwzględnieniem zmian od 2018 r.

Prowadzący: Jarosław Włoch

29 maja 2018 r. w godz. 10.00‒15.00

Rzeszów, Hotel Prezydencki ul.Podwisłocze 48

Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych

Prowadzący:

13-14 października 2018 - 16-17 marca 2019