Nowe obowiązki dokumentacyjne i rozbudowane obowiązki informacyjne podmiotów powiązanych w podatkach dochodowych w terminie do 31 marca 2018 r.

Prowadzący: Jacek Pyss

27 marca 2018r., godz. 10.00

Częstochowa, Hotel Grand, ul. Drogowców 8

VAT : Zmiany w fakturowaniu, ewidencjonowaniu i deklarowaniu podatku od towarów i usług – kwiecień 2018

Prowadzący: Witold Modzelewski

29 marca 2018 r. w godz. 9:30,

Rzeszów, Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48

Nowe obowiązki dokumentacyjne i rozbudowane obowiązki informacyjne podmiotów powiązanych w podatkach dochodowych w terminie do 31 marca 2018 r.

Prowadzący: Jacek Pyssa

10 kwietnia 2018r., godz. 9:00

Kielce, Grand Hotel, ul. Henryka Sienkiewicza 78

Szkolenie dla Inwestorów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych: Kluczowe zmiany w stosunku do obecnego systemu wspierania inwestycji w SSE oraz radykalne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2018 r. – zasady rozliczeń u podatników w SSE

Prowadzący: Bogumiła Tuczyńska, Jacek Pyssa

10 kwietnia 2018 r. Dwa bloki wykładowe w godzinach od 9.30 do 18.30 z przerwą na obiad

Kielce, Hotel Grand, ul. Sienkiewicza 78

Zmiany w zatrudnieniu w 2018 i 2019 roku. Praktyczne warsztaty na kazusach

Prowadzący: Anna Stokłosa LL.M.

12 kwietnia 2018 r. godz. 10:00

Kraków, Hotel Wit Stwosz, ul. Mikołajska 28

Zmiany w zatrudnieniu w 2018 i 2019 roku. Praktyczne warsztaty na kazusach

Prowadzący: Anna Stokłosa LL.M.

18 kwietnia 2018 r. godz. 10:00

Rzeszów, Hotel Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48

Zmiany w zatrudnieniu w 2018 i 2019 roku. Praktyczne warsztaty na kazusach

Prowadzący: Anna Stokłosa LL.M.

19 kwietnia 2018 r. godz. 10:00

Częstochowa, Hotel Grand, ul. Drogowców 8