Konsekwencje prawnopodatkowe zawarcia umów cywilnoprawnych

Prowadzący: Justyna Zając-Wysocka

7 marzec 2018 r. godz. 10:00

Miejsce: Kraków, Hotel Wit Stwosz, ul. Mikołajska 23

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

1. UMOWA O DZIEŁO

 1. Umowa o dzieło – treść
 2. Konsekwencje zakwestionowania umowy o dzieło
 3. Podstawowe zasady opodatkowania przychodu
 4. Koszty uzyskania przychodów

2. UMOWA ZLECENIA

 1. Umowa zlecenia – treść
 2. Konsekwencje zakwestionowania umowy zlecenia
 3. Podstawowe zasady opodatkowania przychodu
 4. Koszty uzyskania przychodów

3. SAMOZATRUDNIENIE

 1. Czym jest samozatrudnienie w rozumieniu przepisów?
 2. Samozatrudnienie a kontrakt menedżerski.
 3. Samozatrudnienie – korzyści i wady
 4. Umowa o współpracę
 5. Samozatrudnienie a przestrzeganie BHP  – podział obowiązków
 6. Działalność gospodarcza a zasiłek chorobowy i macierzyński
 7. Umowa o pracę i działalność gospodarcza – składki ZUS
 8. Umowa zlecenia i działalność gospodarcza – składki ZUS
 9. Podstawowe zasady opodatkowania przychodu
 10. Koszty uzyskania przychodów
 11. Podatek od towarów i usług.

4. KONSEKWENCJE PODATKOWE DLA ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Płatnik podatku
 2. Świadczenia na rzecz zleceniobiorcy / wykonującego dzieło.
 3. Koszty uzyskania przychodów zamawiającego
 4. Podatek od towarów i usług.

5. KONTROLA PIP, ZUS i US

 1. Konsekwencje ustalenia stosunku pracy: ZUS, odpowiedzialność karno-wykroczeniowa
 2. Rewolucja w ewidencji godzin pracy i ustalaniu wynagrodzenia za wykonanie umowy zlecenia – ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
 3. Samozatrudnienie a ustalenie stosunku pracy – kluczowe zapisy umowy
 4. Fikcyjny charakter zatrudnienia – kontrola PIP, ZUS i US