Kontrola w firmie w 2019 – zagadnienia podwyższonego ryzyka w podatku VAT na tle zmian przepisów ordynacji podatkowej, ustawy o VAT oraz ustawy o KAS

Prowadzący: Jarosław Włoch

21 lutego 2019 r. , godz. 10.00

Miejsce: Kraków, Hotel Wit Stwosz, ul. Mikołajska 28

1 marca 2017 r. rozpoczęła działalność nowa instytucja – Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Jej utworzenie to istotny element przyjętej przez rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (plan Morawieckiego). Częścią tej strategii jest Konstytucja biznesu wprowadzająca zasady, które wszystkie urzędy będą musiały wziąć pod uwagę podczas rozpatrywania spraw z udziałem przedsiębiorców, w tym spraw podatkowych i celnych. Powołanie Krajowej Administracji Skarbowej jest ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym i legislacyjnym, w istotny sposób wpływającym na cały model poboru należności publicznych. Warto jednak zastanowić się nad skutkami reformy z perspektywy podmiotów, które na co dzień będą obsługiwane i kontrolowane przez nową instytucję, tj. nad wpływem KAS na sytuację podatników.
Zapraszamy na szkolenie, podczas którego wskażemy na najbardziej narażone na kontrolę zagadnienia z podatku VAT, czyli między innymi nowe zasady odliczania od wydatków związanych z używaniem samochodów, dokumentowanie WDT i eksportu, nowe zasady odliczeń i powstania obowiązku podatkowego, obrót towarami wrażliwymi. Podpowiemy również na co szczególnie zwrócić uwagę w toku prowadzonej kontroli oraz zwrócimy szczególną uwagę na zmiany w tym zakresie wprowadzone od 1 stycznia 2019r.
Moduł I Zagadnienia podwyższonego ryzyka w podatku VAT w kontekście zmian w ustawie o VAT 2019
1. Podstawowe zagadnienia
◦ Stosowanie preferencyjnych stawek VAT lub zwolnień z opodatkowania
◦ Wykorzystywanie firmowego majątku dla osobistych celów właścicieli lub pracowników (samochody, telefony, komputery)
◦ Nieodpłatne świadczenia (reklama, marketing, świadczenia pracownicze)
◦ WDT, eksport towarów, transakcje łańcuchowe
◦ Dokumentowanie świadczenia usług (zwłaszcza niematerialnych oraz transportowych i budowlanych)
◦ Refakturowanie mediów związanych z najmem po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE oraz po wyroku NSA
◦ Nowi podatnicy w podatku VAT – komornicy podatnikami VAT od 1 października 2015 r., centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego – skutki dla nowych podatników i ich kontrahentów
2. Problematyczne kwestie oraz metody optymalizacji ryzyka
◦ Kontrola biznesowa jako podstawa ustalania momentu obowiązku podatkowego w VAT
◦ Korygowanie obrotu (rabaty, zwroty, pomyłki, skonta)
◦ Wady i zalety fakturowania elektronicznego
◦ Pułapki przy odliczaniu VAT – definicja faktury, duplikaty, terminy wpływu, pro forma
◦ Weryfikacja kontrahentów – procedury ograniczające ryzyka
◦ Zwrot VAT – najważniejsze pułapki w tym zakresie
Moduł II Kontrola podatkowa w VAT na tle zmian w Ordynacji podatkowej oraz ustawy o KAS w 2019
1. Zasada „in dubio pro tributario”
2. Nowe regulacje dotyczące kontroli podatkowych
3. Jednolity plik kontrolny
4. Zwiększenie bezpieczeństwa podatnika VAT w kontekście nowych przepisów o interpretacjach podatkowych
5. Skutki wydania decyzji podatkowych na płaszczyźnie nowych regulacji dotyczących zaległości podatkowych
6. Zmiany w zakresie instytucji pełnomocnictwa
Moduł III Kontrola celno-skarbowa w VAT na tle zmian w Ordynacji podatkowej oraz ustawy o KAS w 2019
1. Struktura KAS:
• Organy Krajowej Administracji Skarbowej, jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej
2. Rodzaje postepowań KAS:
◦ Kontrola celno-skarbowa, audyt, czynności audytowe, urzędowe sprawdzenie, szczególne uprawnienia organów
Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, zakres stosowania
Ordynacji podatkowej
3. Wpływ funkcjonowania KAS na sytuację podatników po 01.03.2017 r.:
◦ Do kogo i na jakich zasadach należy kierować pisma i korespondencję urzędową, zmiany w procedurze kontroli,
nowe obowiązki kontrolowanego w kontroli prowadzonej przez KAS
4. Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz karna pracowników i funkcjonariuszy KAS
5. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
◦ Daty wejścia w życie przepisów, zmiany w ważniejszych obowiązujących przepisach, przepisy przejściowe co
do toczących się postępowań