facebook

Nieruchomości w prawie podatkowym – VAT, podatek od nieruchomości, podatki dochodowe, podatek od spadków i darowizn, podatek PCC

Prowadzący: Justyna Zając-Wysocka

28 listopada 2017 r. godz. 10:00

Miejsce: Bielsko-Biała, Hotel Qubus, ul Mostowa 2

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

Szanowni Państwo,

Obrót  nieruchomościami  związany  jest  z  wieloma  obowiązkami  podatkowymi  wynikającymi  z  różnych  ustaw podatkowych. Oprócz podatków dochodowych i podatku VAT są również podatki PCC i podatek od nieruchomości.
Zapraszamy na szkolenie, które w kompleksowy sposób przybliży to obszerne zagadnienie lub pozwoli rozwiązać Państwa wątpliwości przy stosowaniu przepisów podatkowych. Omówione zostaną także zmiany w zakresie podatkowych aspektów obrotu nieruchomościami – te wprowadzone w 2017r. oraz te planowane na 2018r.
Podatek VAT:

 • Stosowanie ustawy o VAT w obrocie nieruchomościami (zamiana, sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste).
 • Czynność prawna podlegająca opodatkowaniu – kiedy obrót nieruchomościami stanowi odpłatną dostawę towaru lub świadczenie usługi?
 • Przedmiot opodatkowania – obrót prywatną nieruchomością, a opodatkowanie VAT.
 • Podatnik VAT – jaka aktywność wskazuje na profesjonalny charakter działalności?
 • Jakie czynniki związane z zarządzaniem nieruchomością (najem, bezumowne korzystanie) powodują powstanie obowiązku odprowadzenia VAT  w przypadku zbycia ułamkowego udziału w nieruchomości.
 • VAT przy nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych oraz przy użytkowaniu wieczystym
 • VAT przy znoszeniu współwłasności na mocy postanowienia sądowego
 • VAT przy zbyciu udziału
 • Sprzedaż nieruchomości a VAT – czy i jak stosować zwolnienia?
 • Użytkowanie wieczyste a VAT – kwalifikacja świadczenia na płaszczyźnie systemu VAT i określenie obowiązku podatkowego
 • Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne w trybie rokowania a VAT
 • Służebności gruntowe a VAT
 • Termin wystawiania faktur VAT z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste a obowiązek podatkowy

Podatek od nieruchomości:

 • Przedmiot opodatkowania – zmiany w Prawie budowlanym a rozliczenie podatku od nieruchomości, definicja podstawowych pojęć
 • Podstawa opodatkowania i sposoby jej wyliczenia – zasady określania powierzchni
 • Podatnik podatku od nieruchomości – właściciel, posiadacz samoistny, użytkownik wieczysty, posiadacz zależny – studium przypadków
 • Zasady ustalania stawki podatku od nieruchomości
 • Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości – zasady ogólne oraz sytuacje problemowe – sprzedaż/zamiana nieruchomości, oddanie nieruchomości do użytkowania, dziedziczenie.
 • Rozliczenie podatku od nieruchomości – terminy zapłaty podatku, podstawa dla uiszczenia podatku, rozliczenie współwłaścicieli
 • Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe
 • Opłata reklamowa

Podatki dochodowe:

 • Zwolnienia funkcjonujące w ustawie o PIT
 • Zasady wyliczania podatku do zapłaty i ujmowania w deklaracji roczne
 • Amortyzacja nieruchomości

Podatek od darowizn i spadków

 • Zasady opodatkowania
 • Zwolnienia podatkowe
 • Kiedy stosujemy podatek od spadków  darowizn a kiedy podatek dochodowy przy dziedziczeniu?

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 • Kiedy zbycie nieruchomości podlega PCC?
 • Transakcje niepodlegające VAT , w jaki sposób są opodatkowane?
 • Gospodarka nieruchomościami a PCC
 • Gospodarstwo rolne a PCC
 • Transakcje w najbliższej rodzinie, sprzedaż majątku prywatnego