Nowe obowiązki dokumentacyjne i rozbudowane obowiązki informacyjne podmiotów powiązanych w podatkach dochodowych w terminie do 31 marca 2018 r.

Prowadzący: Jacek Pyssa

19 lutego 2018 r., godz. 10.00

Miejsce: Kraków, Hotel Best Western, ul. Św. Gertrudy 6

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

Szanowni Państwo,
Już w 2016 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o jednym z priorytetów jakim jest badanie cen transferowych. Ponadto, weszły w życie przepisy zmieniających zasady dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Pierwszy kwartał 2018 r. to czas w którym po raz pierwszy należy przygotować i złożyć do urzędu skarbowego nowe dokumentacje i informacje. Przedmiotem wykładu jest kompleksowe omówienie zmian i wskazanie, jakie dokumenty i kiedy należy złożyć do urzędu skarbowego aby uniknąć sankcji.

Oto plan szkolenia:
I. Kogo przepisy podatkowe uznają za podmioty powiązane?

 1. Jakie podmioty są uznawane za powiązane po zmianach od dnia 1 stycznia 2017 r.
 2. Jakie podmioty są uznawane za powiązane po zmianach od dnia 1 stycznia 2018 r.

II. Czy będąc podmiotem powiązanym masz obowiązek za 2017 r. sporządzać dokumentację podatkową transakcji z podmiotami powiązanymi?

 1. Jakie warunki należy spełnić, aby nie być obowiązanym do sporządzania dokumentacji?
 2. nowe rodzaje dokumentacji (dokumentacja podstawowa, dokumentacja grupowa).
 3. Kto obowiązany jest do zawarcia w dokumentacji podatkowej analizy porównawczej danych transakcyjnych?
 4. Jakie dane musi zawierać dokumentacja, jeśli jednak musisz ją sporządzić? – analiza rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r.

 

III. Wykonywanie obowiązku dokumentacyjnego w 2018 r.

 1. Kiedy sporządzić dokumentację?
 2. Jakie są konsekwencje błędów przy sporządzaniu dokumentacji lub jej nieposiadania?

 

IV. Wykonywanie dodatkowych obowiązków informacyjnych w 2018 r.

 1. oświadczenia o sporządzonych za 2017 r. dokumentacjach podatkowych składane wraz z zeznaniem rocznym za 2017 r.
 2. uproszczone sprawozdania w sprawie cen transferowych na formularzu CIT-TP/PIT-TP składane wraz z zeznaniem rocznym za 2017 r.
 3. Raport z podziałem na kraje.

 

V. Kontrole podmiotów powiązanych w 2018 r.

 1. Jakie są priorytety kontroli podmiotów powiązanych?
 2. Kto i na jakich zasadach podlega kontroli?