Obowiązkowa podzielona płatność VAT – rewolucja w dokumentowaniu – marzec 2019

Prowadzący: Profesor Witold Modzelewski

12 marca 2019 r. godz. 9.30

Miejsce: Rzeszów, Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48

Z dniem 1 marca 2019 r. wejdzie w życie drugi pakiet zmian w podatku od towarów i usług. Najważniejszą z nich jest wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności (MPP) dla wielu grup towarów i usług. Jest już zgoda w tej sprawie Komisji Europejskiej. Wynika to z likwidacji odwrotnego obciążenia na towary i usługi wymienione w załączniku nr 11 i 14 do ustawy o VAT. Ulegną również zmianie rozliczenia tego podatku w przypadku dobrowolnej podzielonej płatności. Z dniem 1 kwietnia br. wejdą w życie tzw. Wiążące Informacje Stawkowe dotyczące VAT. Poza tym wszyscy księgowi i dyrektorzy finansowi firm muszą wdrożyć nowe zasady ewidencjonowania i deklarowania tego podatku w związku z wejściem w życie obowiązku raportowania tzw. schematów podatkowych: wraz z deklaracją VAT-7 i VAT-7K trzeba raportować wielkość korzyści uzyskanych przez podatnika w związku z wdrożeniem owych schematów.
Oto szczegółowy program szkolenia:
1. Towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością: zasady dokumentowania, fakturowania i ewidencjonowania.
2. Likwidacja krajowego odwrotnego obciążenia (uchylenie załączników nr 11 i 14 do ustawy o VAT). Skutki przejściowe.
3. Zmiana koncepcji korzystania z rachunków VAT: od kiedy można zapłacić ZUS i podatek dochodowy z rachunku VAT?
4. Wiążące Informacje Stawkowe: jak je uzyskać?
5. Co musi zrobić księgowy i dyrektor finansowy (biuro rachunkowe) stosując przepisy o raportowaniu schematów podatkowych.
6. Bezterminowe przedłużenie obowiązywania podwyższonych stawek podatkowych (23%, 8%, 7%, 4%) – art. 146a ustawy o VAT – nowelizacja.
7. Skrócenie ze 150 do 90 dni korekty podatku należnego i naliczonego – art. 89a i 89 b ustawy o VAT.
8. Generalne zmiany opodatkowania bonów: opodatkowanie bonów „jednego przeznaczenia”: jak ewidencjonować nieopodatkowaną sprzedaż za bony jednego przeznaczenia? Ewidencjonowanie sprzedaży za bony „różnego przeznaczenia”. Zmiany dotyczące fakturowania i ewidencjonowania w kasach rejestrujących.
9. Faktury wystawione na żądanie w trybie art. 106b ust. 3 ustawy o VAT: stan do końca 2018 roku. Zwrot paragonu jako przesłanka wystawienia faktury: podatnikowi i konsumentowi.
10. Ograniczenia w „pokontrolnej” korekcie deklaracji VAT-7 i VAT-7K.
11. Jak obronić się przed zapłatą przez nabywców (usługodawców) należności na rachunek VAT dostawcy (usługodawcy)? Skuteczne metody ofertowe i umowne.
12. Kiedy zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie dowodem „świadomego uczestnictwa w oszustwie podatkowym”, a kiedy może być dowodem „dołożenia należytej staranności”?
13. Czy selektywne stosowanie podzielonej płatności w stosunku do „ryzykownych transakcji” będzie dowodem braku dobrej wiary i popełnienia przestępstwa pospolitego w rozumieniu art. 270a i 271a Kodeksu karnego? (Tak),
14. Czy zarząd (właściciele) firmy powinien wydać ogólne zarządzenie, że nie będzie stosować podzielonej płatności, gdyż nie uczestniczy w oszustwach podatkowych? (Tak)
15. Jak udokumentować, że odliczenie z zaewidencjonowanej faktury było „w dobrej wierze” i przy „dołożeniu należytej staranności”?
16. Jakie zarządzenia i polecenia powinien wydać zarząd (właściciele) firmy, aby udowodnić, że podatnik:
– działa w dobrej wierze,
– dochowuje należytej staranności.
17. Kiedy stała umowa z „instytucją obowiązaną” (biurem rachunkowym, doradcą podatkowym) o prowadzenie rejestru VAT będzie zobowiązywać kontrahenta do składania zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zgodnie z art. 74 ustawy o praniu pieniędzy?