Nowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K, informacja o korzyściach podatkowych MDR-3 składana wraz z deklaracją oraz obowiązkowa podzielona płatność VAT – rewolucja w dokumentowaniu – kwiecień 2019

Prowadzący: Profesor Witold Modzelewski

8 marca 2019 r. godz. 9.00

Miejsce: Częstochowa, Hotel Grand, ul. Drogowców 8

Mamy nowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K, a wraz z deklaracjami trzeba składać informacje MDR-3 jeżeli podatnik uzyskuje korzyści w związku ze stosowaniem tzw. schematów podatkowych. Niebawem wejdzie w życie drugi pakiet zmian w podatku od towarów i usług. Najważniejszą z nich jest wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności (MPP) dla wielu grup towarów i usług. Jest już zgoda w tej sprawie Komisji Europejskiej. Wynika to z likwidacji odwrotnego obciążenia na towary i usługi wymienione w załączniku nr 11 i 14 do ustawy o VAT. Ulegną również zmianie rozliczenia tego podatku w przypadku dobrowolnej podzielonej płatności. Z dniem 1 kwietnia br. wejdą w życie tzw. Wiążące Informacje Stawkowe dotyczące VAT. Poza tym wszyscy księgowi i dyrektorzy finansowi firm muszą wdrożyć nowe zasady ewidencjonowania i deklarowania tego podatku w związku z wejściem w życie obowiązku raportowania tzw. schematów podatkowych: wraz z deklaracją VAT-7 i VAT-7K trzeba raportować wielkość korzyści uzyskanych przez podatnika w związku z wdrożeniem owych schematów.
Oto szczegółowy program szkolenia:
1. Nowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K.
2. Nowa informacja MDR-3 składana wraz z deklaracjami podatkowymi.
3. Nowe obowiązki informacyjne jednostek budżetowych oraz jednostek samorządowych w podatku VAT.
4. Towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością: zasady dokumentowania, fakturowania i ewidencjonowania.
5. Likwidacja krajowego odwrotnego obciążenia (uchylenie załączników nr 11 i 14 do ustawy o VAT). Skutki przejściowe.
6. Zmiana koncepcji korzystania z rachunków VAT: od kiedy można zapłacić ZUS i podatek dochodowy z rachunku VAT?
7. Wiążące Informacje Stawkowe: jak i od kiedy je uzyskać?
8. Co musi zrobić księgowy i dyrektor finansowy (biuro rachunkowe) stosując przepisy o raportowaniu schematów podatkowych: obowiązki związane z rozliczaniem podatku VAT.
9. Bezterminowe przedłużenie obowiązywania podwyższonych stawek podatkowych (23%, 8%, 7%, 4%) – art. 146a ustawy o VAT – nowelizacja.
10. Skrócenie ze 150 do 90 dni korekty podatku należnego i naliczonego – art. 89a i 89 b ustawy o VAT.
11. Generalne zmiany opodatkowania bonów: opodatkowanie bonów „jednego przeznaczenia”: jak ewidencjonować nieopodatkowaną sprzedaż za bony jednego przeznaczenia? Ewidencjonowanie sprzedaży za bony „różnego przeznaczenia”. Zmiany dotyczące fakturowania i ewidencjonowania w kasach rejestrujących.
12. Faktury wystawione na żądanie w trybie art. 106b ust. 3 ustawy o VAT: stan do końca 2018 roku. Zwrot paragonu jako przesłanka wystawienia faktury: podatnikowi i konsumentowi.
13. Ograniczenia w „pokontrolnej” korekcie deklaracji VAT-7 i VAT-7K.
14. Jak obronić się przed zapłatą przez nabywców (usługodawców) należności na rachunek VAT dostawcy (usługodawcy)? Skuteczne metody ofertowe i umowne.
15. Kiedy zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie dowodem „świadomego uczestnictwa w oszustwie podatkowym”, a kiedy może być dowodem „dołożenia należytej staranności”?
16. Czy selektywne stosowanie podzielonej płatności w stosunku do „ryzykownych transakcji” będzie dowodem braku dobrej wiary i popełnienia przestępstwa pospolitego
w rozumieniu art. 270a i 271a Kodeksu karnego? (Tak),
17. Czy zarząd (właściciele) firmy powinien wydać ogólne zarządzenie, że nie będzie stosować podzielonej płatności, gdyż nie uczestniczy w oszustwach podatkowych? (Tak)
18. Jak udokumentować, że odliczenie z zaewidencjonowanej faktury było „w dobrej wierze” i przy „dołożeniu należytej staranności”?

Uczestnicy szkolenia otrzymają prawo do nabycia licencji na ogólną instrukcję wewnętrzną dotyczącą stosowania podzielonej płatności oraz wzorcowe polecenie wewnętrzne dotyczące wykonywania przez podatników, dyrektorów finansowych oraz księgowych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących raportowania tzw. schematów podatkowych