facebook

Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa za rozliczenia podatkowe w firmie

Prowadzący: Jacek Pyssa

17 listopada 2017 r., godz. 10:00-15:00

Miejsce: Kraków, Hotel Witt Stwosz, ul. Mikołajska 28

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

1. Źródła zagrożeń dla firm (podatników) i osób zajmujących się bądź odpowiedzialnych za ich rozliczenia podatkowe:

 • odpowiedzialność karna na podstawie ustawy o rachunkowości,
 • odpowiedzialność karno-skarbowa na podstawie Kodeksu karnego skarbowego,
 • odpowiedzialność karna na podstawie Kodeksu karnego,
 • odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych (firmy).

2. Osoby zagrożone odpowiedzialnością karno-skarbową:

 • zarząd (właściciel),
 • dyrektor finansowy,
 • główny księgowy,
 • menedżer ds. podatkowych (tax manager),
 • pracownicy działu księgowości/finansów,
 • zewnętrzni księgowi i pracownicy biur rachunkowych.

3. Nieprawidłowe odliczenie i niezasadny zwrot podatku od towarów i usług (VAT) a zarzuty karne i karno-skarbowe – z uwzględnieniem aktualnych tendencji orzeczniczych sądów karnych:

 • art. 56 i art. 76 Kodeksu karnego skarbowego,
 • art. 271 Kodeksu karnego,
 • art. 286 Kodeksu karnego,
 • zbieg przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu karnego skarbowego.

4. Wadliwe dokumentowanie, ewidencjonowanie i deklarowanie podatku od towarów i usług a przestępstwo „prania brudnych pieniędzy” (art. 299 Kodeksu karnego):

 • uchwała Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2013 r. (I KZP 19/13),
 • skutki omawianej uchwały dla podatników oraz działań organów podatkowych i organów ścigania.

5. Odpowiedzialność za czyny zawinione a podejście organów podatkowych (automatyczne domniemanie winy w przypadku wystąpienia zaległości podatkowej):

 • zagadnienie podziału kompetencyjnego w firmie,
 • niejasność przepisów podatkowych,
 • korzystanie z opinii doradców i ekspertów.

6. Kto potencjalnie może popełnić czyny zabronione w rozumieniu art. 270a i 271a kodeksu karnego?
7. Faktura „podrobiona” lub „przerobiona” – kiedy posłużenie się nimi jest czynem zabronionym?
8. Czy fakturę „poprawiona” lub „przerobioną” można poprawić notą korygującą?
9. Kiedy należy anulować błędną fakturę aby nie popełnić przestępstwa w rozumieniu art. 271a kodeksu karnego?
10. Jak weryfikować faktury obce aby nie popełnić czynu zabronionego prowadząc rejestr zakupów?
11. Kiedy wadliwie wystawione faktury są jednocześnie czynem zabronionym w rozumieniu art. 270a i 271a kodeksu karnego i nowego art 62 § 2 kodeksu karnego skarbowego?
12. Jak zorganizować w firmie wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT aby wyeliminować ryzyko popełnienia przestępstwa w rozumieniu art. 270a i 271a kodeksu karnego i art 62 kodeksu karnego skarbowego?
13. Kto popełnia czyny zabronione w związku z fakturowaniem i prowadzeniem rejestru zakupów: podatnik (Zarząd), księgowy czy osoba wykonująca bezpośrednio tą czynność?
14. Jak zorganizować weryfikację i dekretację obcych faktur dla potrzeb prowadzenia ewidencji podatkowych aby zapobiec popełnieniu przestępstw w rozumieniu art 270a i 271a kodeksu karnego?
15. Jakie „działania” optymalizujące zwiększają ryzyko popełnienia przestępstwa?