facebook

Podatek dochodowy od osób prawnych – ważne zmiany na 2017 oraz aktualne problemy

Prowadzący: Jacek Pyssa

15 marzec 2017 r. godz. 10.00

Miejsce: Kielce, Hotel Qubus ul. Składowa 2

Szanowni Państwo
W 2016 roku uchwalono kilka ustaw nowelizujących podatek dochodowy od osób prawnych. Chociaż co do zasady nowe lub zmienione przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., to – ze względu na przepisy przejściowe – zmiany mają wpływ także na koniec 2016 r. Ponadto administracja podatkowa stosuje nowe standardy co do skutków kontroli podatków dochodowych co skutkuje nowymi polami ryzyka podatkowego. Wykład ma na celu kompleksową analizę wprowadzanych zmian oraz nowych standardów kontroli. Przekazywana wiedza składa się z licznych przykładów z praktyki. Poza analizowanymi zmianami omówione zostaną także wszelkie kwestie związane z bieżącym rozliczaniem podatku dochodowego zgłoszone przez uczestników w formie pytań.
1. Istotne zmiany uchwalone we wrześniu 2016 r. w podatku dochodowym od osób prawnych!

 • ograniczenie prawa do zaliczania wydatków do kosztów podatkowych, uzależnione od formy dokonania płatności – ograniczenie płatności dokonywanych za gotówkę od 2017 r.;
 • kompensata a skutki w podatku dochodowym – aktualne orzecznictwo, zmiany w przepisach;
 • wprowadzenie dla niektórych podatników obniżonej stawki podatku CIT oraz warunki jej stosowania.
 • zmiana dotycząca zasad opodatkowania wkładów niepieniężnych (aportów) wnoszonych do spółki i spółdzielni oraz sprzedaży udziałów (akcji) posiadanych w tych podmiotach.
 • Kiedy występuje dochód uzyskany na terytorium Polski? – ważna zmiana dla spółek pobierających podatek u źródła (WHT) od niektórych należności (np. odsetki, należności licencyjne, niektóre usługi niematerialne), wypłacanych kontrahentom zagranicznym.
 • Wprowadzenie klauzuli dotyczącej unikania opodatkowania w aspekcie ryzyka związanego z utratą korzyści podatkowych w podatku dochodowym, na skutek wykorzystywania sztucznych konstrukcji prawnych.

2. Korekty zeznań oraz kontrole w podatku dochodowym w roku 206 i 2017 – nowe obszary kontroli.

 • nowe obszary kontroli podatków dochodowych zgodnie z wytycznymi Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej,
 • jak skutecznie skorygować zeznanie w podatku dochodowym aby nie narazić się na odpowiedzialność karnoskarbową,
 • kiedy złożyć czynny żal?
 • czy brak obowiązku wyjaśnienia przyczyn korekty to mit?

 
3. Nowe zasady korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów – skutki na przełomie 2016/2017 – radykalne zmiany.

 • jak korygować przychody podatkowe w przypadku korekty sprzedaży w SSE (udzielone rabaty, przyjęte zwroty towarów, błędy i omyłki, etc.)?
 • jak korygować koszty uzyskania przychodów w przypadku korekty zakupów w SSE (otrzymane rabaty, dokonane zwroty towarów, błędy i omyłki, etc.)?

4. Szczególna dokumentacja podatkowa u podmiotów powiązanych z uwzględnieniem zmian w 2016 r. i na 2017 r.

 • ceny transferowe – urzędowa korekta ceny transakcyjnej i jej wpływ na
 • zwolnienie z opodatkowania,
 • zmiany w definicji podmiotów powiązanych od dnia 1 stycznia 2017 r.,
 • nowe zasady dokumentacji i nowe deklaracje w podatku u podmiotów powiązanych od 1 stycznia 2017 r. – uwaga radykalne zmiany!
 • nowe regulacje dla podatników realizujących wspólne przedsięwzięcie i wspólników spółek osobowych,
 • transakcje z zagranicznymi podmiotami powiązanymi, a działalność w SSE.

5. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych od dywidend i innych świadczeń– istotne zmiany.

 • Kiedy powstanie obowiązek rozliczenia podatku u źródła w 2017 r.?
 • Ograniczenie ważności certyfikatu rezydencji do 12 miesięcy i inne obowiązki – jak dokumentować transakcje objęte podatkiem u źródła w 2016 r.?
 • Ograniczenie zwolnienia dla dywidend otrzymanych przez polskiego podatnika, nowe skutki tzw. hybrydowych instrumentów kapitałowych.

6. Bieżące problemy z uwzględnieniem interpretacji i orzecznictwa – pytania uczestników.