Podatek VAT w branży turystycznej 2019 – zmiany ustawy o VAT oraz najnowsze orzecznictwo TSUE i NSA

Prowadzący: Justyna Zając-Wysocka

31 maja 2019 r. godz. 10.00

Miejsce: Częstochowa, Hotel Grand, ul. Drogowców 8

Oferta szkolenia skierowana jest do instytucji i firm działających w branży turystycznej. Podstawowym celem szkolenia jest wyjaśnienie zasad opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych przez te podmioty. W szczególności skupimy się na prawidłowej kwalifikacji świadczonych usług, określeniu, które usługi należy rozliczać na zasadach ogólnych, a kiedy i na jakich zasadach stosujemy szczególna procedurę VAT marża przewidzianą dla usług turystyki. Szkolenie jest bogato ilustrowane praktycznymi przykładami, ponadto komentowane jest bieżące stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych w spornych kwestiach, a zwłaszcza ubiegłoroczne przełomowe dla branży wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
1. Nowości VAT 2019
a. Wpływ nowej ustawy o usługach turystycznych na stosowanie przepisów ustawy o VAT
b. W jaki sposób dokumentować sprzedaż i zakup na gruncie podatku VAT – wyjaśnienie wymogów nie wynikających wprost z przepisów
c. Jednolity plik kontrolny – kto i kiedy zobowiązany jest do wdrożenia zmian, jakie dane przekazujemy na żądanie organu, a jakie muszą przekazywać wszyscy podatnicy.
d. System podzielonej płatności, system STIR, kasy on-line, Centralny Rejestr Faktur
e. Obowiązek weryfikacji kontrahentów
f. Co oznacza obowiązek wykazania ekonomicznej zasadności transakcji?
2. Kwalifikacja sprzedaży jako usługi turystyki na gruncie podatku VAT.
a. Usługa turystyki jako przedmiot opodatkowania VAT – pojedyncza usługa, czy usługa kompleksowa?
b. Definicja usługi turystycznej – wykorzystanie ustaw branżowych, dyrektywy VAT i orzeczeń sądów administracyjnych.
c. Nabywca usługi – czy dla kwalifikacji usługi jako usługi turystyki ma znaczenie, kto jest jej nabywcą?
d. Działanie w charakterze pośrednika przy sprzedaży usług turystycznych. Kwestia stawki podatku VAT dla agentów pośredniczących w usługach turustycznych które odbywają się poza UE.
e. Czym jest usługa nabywana dla bezpośredniej korzyści turysty?
f. Co oznacza, że usługa turystyki musi być usługą kompleksową? Wpływ wyroku TSUE z 19.12.2018r w sprawie Alpenchalets na bieżące i zaległe rozliczenia VAT.
3. Zasady stosowania procedury VAT marża.
a. Określenie podstawy opodatkowania – definicja marży, podstawa opodatkowania przy usługach „mieszanych”, marża ujemna i sposób jej rozliczenia. Wpływ wyroku TSUE z dnia 8 lutego 2018 r. – Komisja Europejska vs Republika Federalna Niemiec.
b. Zaliczki w usługach turystyki – kiedy podlegają opodatkowaniu, czy obowiązek podatkowy powstaje już w momencie otrzymania zaliczki? Wpływ wyroku TSUE z 19.12.2018r w sprawie Skarpa na bieżące i zaległe rozliczenia VAT.
c. Określenie stawki podatku VAT – jak opodatkować usługi własne świadczone w ramach usługi turystyki?
d. Ewidencjonowanie sprzedaży – kasa rejestrująca, faktury, specjalny rejestr VAT
e. Odliczenie podatku w przypadku usług opodatkowanych procedurą VAT marża.
4. Sytuacje problemowe.
a. Usługi gastronomiczne – jaką stawkę VAT stosować?
b. Turystyka biznesowa (konferencje) i językowa – jak rozliczać VAT.
c. Pośrednictwo – sprzedaż biletów, low costów, usług noclegowych z wykorzystaniem platform internetowych.
d. Odsprzedaż usługi hotelowej – VAT marża, czy zasady ogólne? Wpływ wyroku TSUE z 19.12.2018r w sprawie Alpenchalets na bieżące i zaległe rozliczenia VAT.
e. Zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu – kary umowne, odszkodowania, wspólne przedsięwzięcia.
f. Opłata rezerwacyjna – odszkodowanie, czy wynagrodzenie za świadczenie usługi?
g. Nieodpłatne świadczenia – kiedy należy rozliczyć VAT?