Praktyczne skutki zmiany w VAT z 2018 i 2017 dla branży budowlanej – efekty uboczne podzielonej płatności -działania przeciwko konkurencji i utrata płynności finansowej, przyśpieszony termin wymiany kas rejestrujących (e-paragony) dla branży budowlanej, faktury do paragonów za materiały budowlane nowe zasady wystawiania (Organizator Oddział Małopolski)

Prowadzący: Jarosław Włoch

28 września 2018 r. w godz. 10.00

Miejsce: Rzeszów, Hotel Prezydencki ul. Podwisłocze 48

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

 

Szanowni Państwo,

Od lipca 2018 obowiązuje system podzielonej płatności – to dopiero pierwszy krok i preludium przed wprowadzeniem tego systemu w wariancie obligatoryjnym. Nowy mechanizm wywołuje liczne kontrowersje i wątpliwości wśród podatników m .in. czy można skutecznie wyłączyć jego stosowanie przez kontrahentów, jakie efekty uboczne wywoła jego stosowanie w praktyce. Wątpliwości wywołuje również cel jego wprowadzenia w ogóle – czy stosując ten mechanizm nie przypisujemy naszym kontrahentom przymiotu nierzetelnych i podejrzanych podatników.? Czy ten system jest dla każdego? Na jesieni 2018 r. można się również spodziewać zmian w zakresie kas fiskalnych i wprowadzenia przyśpieszonego terminu wymiany kas dla branży budowlanej, która została uznana za wrażliwą przez MF.

Dodatkowo branża budowlana cały czas „zmaga się” z odwróconym obciążeniem – szkolenie będzie okazją do wyjaśnienia części z tych problemów i wątpliwości.

1. Podzielona płatności od lipca 2018 i od stycznia 2019 r. w branży budowlanej

 • mechanizm podzielonej płatności w branży budowlanej – wyjaśnienie MF
 • na czym polega mechanizm podzielonej płatności wprowadzony w lipcu 2018 r. a na czym ma polegać system od  1 stycznia 2019 r? – oczekiwanie na decyzję Komisji Europejskiej;
 • efekty uboczne mechanizmu podzielonej płatności – czyli split payment  jako narzędzie które może zostać wykorzystane przeciwko konkurencji;
 • czy można zabezpieczyć się przed stosowaniem tego mechanizmu ? (klauzule umowne, zapisy na fakturach itp.);
 • kto powinien a kto nie powinien stosować mechanizm podzielonej płatności ?
 • Jak prawidłowo wykonać przelew z wykorzystaniem split payment?
 • Jak postępować w przypadku błędu?
 • Kompensata, potrącenie, korekta faktury, zwrot dokonanej zapłaty – czy wdrożenie split payment ma wpływ na przeprowadzenie takich działań?
 • faktury zaliczkowe, proformy, zbiorcze płatności w praktyce.
 • nowe zasady zwrotów VAT – czy opłaca występować o nowy rodzaj przyśpieszonego zwrotu VAT w terminie 25 dni ?
 • korzyści i zachęty do korzystania z nowego systemu płatności podatku VAT.

2. Weryfikacja dostawców – nowe wytyczne dla organów podatkowych czy ma zastosowanie do branży budowlanej (usługi/towary)? :

 • Kto i kiedy zobowiązany jest do przeprowadzania weryfikacji dostawców?
 • Podstawy dla prowadzenia weryfikacji?
 • W jaki sposób sprawdzić swojego kontrahenta?
 • Konsekwencje braku weryfikacji?

3. Kasy rejestrujące po zmianach przyśpieszony termin wymiany w branży budowlanej i nowe zasady wystawiania faktur do paragonów:

 • od kiedy wszyscy będą musieli stosować nowe kasy fiskalne?
 • branże wrażliwe – czyli krótsze okresy przejściowe dla wybranych branż przez MF
 • nowe zasady wystawiania faktur zbiorczych do paragonów (sankcje za złamanie nowego zakazu)

4. Pozostałe zmiany w podatku VAT i bieżące praktyczne problemy w tym związane z obowiązkiem podatkowym:

 • zmiany w ustawie o VAT w zakresie działania rejestru znikających podatników
 • system STIRR – jakie zagrożenia niesie dla podatników – jak ustrzec się przed przypisaniem wysokiego atrybutu ryzyka;
 • moment wykonania usługi budowlanej – kiedy usługa budowlana jest wykonana w rozumieniu podatkowym  – rola protokołów, zgłoszeń do odbioru, akceptacji zamawiającego – ważne pytane prejudycjalne do TSUE;
 • nowa definicja pierwszego zasiedlenia na gruncie poda

5. Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych praktyczne problemy:

 • definicja pojęcia podwykonawca w praktyce (refakturowanie, przerzucanie kosztów, skonsumowanie usługi budowlanej a podwykonastwo);
 • rozliczenie faktury korygującej zmieniającej stawkę z 23% na „odwrotne obciążenie”
 • sprzedaż betonu – dostawa towaru czy usługa ?
 • naprawy gwarancyjne wykonane za pośrednictwem podmiotu trzeciego a OO;
 • skutki błędnego opodatkowania usługi budowlanej objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia.