Samochody w firmie – VAT i podatki dochodowe 2019

Prowadzący: Justyna Zając-Wysocka

27 lutego 2019 r. , godz. 10.00

Miejsce: Kraków, Hotel Wit Stwosz, ul. Mikołajska 28

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień dotyczących nabycia i eksploatacji samochodów osobowych w firmie, zwłaszcza w kontekście rewolucyjnych zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2019r w podatkach dochodowych.
Podatek VAT:
1. Zasady odliczania podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych
– definicja pojazdu samochodowego oraz pojazdów specjalnych
– samochody wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej – odliczenie 100%:
1. skomplikowane i uciążliwe dla podatnika zasady pełnego prawa do odliczenia,
2. kategorie pojazdów „obiektywnie” przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej (konstrukcja pojazdów + kategorie pojazdów specjalnych) czym jest dozwolony użytek prywatny?
3. pojazdy „subiektywnie” przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej,
4. rola wewnętrznych regulaminów dotyczących wykorzystania samochodów służbowych, odpowiednie sformułowanie umów o pracę z pracownikami – klauzula zakazu używania samochodów służbowych do celów prywatnych,
5. kilometrówka w podatku VAT – zasady prowadzenie ewidencji przebiegu jako podstawy pełnego odliczenia podatku naliczonego,
6. tryb i forma zgłaszania pojazdu organom podatkowym jako warunek pełnego odliczenia podatku naliczonego,
7. termin i zasady przeprowadzania dodatkowego badania technicznego,
– samochody wykorzystywane na cele osobiste – odliczenie 50%:
1. domniemanie użycia pojazdów na cele mieszane – ciężar dowodu pełnego odliczenia spoczywa na podatniku
2. jakie wydatki są objęte ograniczeniem 50% kwoty podatku z faktury?
3. nabywanie paliwa do napędu tych pojazdów
4. wydatki związane z eksploatacją samochodów do celów prywatnych (serwis, części składowe, paliwo)
– zasady korekty VAT przy samochodach
2. opodatkowanie transakcji zbycia samochodu
Podatki dochodowe – Zaliczanie wydatków dotyczących aut do kosztów uzyskania przychodów
1. rewolucyjne zmiany od 1.01.2019r.
2. wpływ odliczenia częściowego na zaliczanie wydatków samochodowych w koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych,
3. wartość początkowa pojazdu a VAT niepodlegający odliczeniu,
4. „kilometrówka” a ewidencja na potrzeby podatku VAT,
5. zaliczanie do KUP wydatków eksploatacyjnych nowy limit 75%,
6. likwidacja dotychczasowej kilometrówki i nowy limit 20%
7. nieodpłatne korzystanie przez pracowników w celach osobistych z pojazdów służbowych (jak ustalić wartość pieniężną/przychód?, koszty eksploatacji samochodu służbowego wykorzystywanego na cele prywatne a koszty uzyskania przychodów)
8. prywatne samochody pracowników i współpracowników używane na cele służbowe,
9. nowe zasady podatkowego rozliczania umów leasingu,
10. zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych niebędących własnością podatnika (najem, etc.) – nowe podejście sądów administracyjnych
11. samochód w firmie – wybrane problemy praktyczne