VAT- 2018: zmiany w fakturowaniu, ewidencjonowaniu i deklarowaniu podatku od towarów i usług

Prowadzący:

1 marca 2018 r. w godz. 9.00-14.00

Miejsce: Kielce, Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

Na przełomie roku wchodzi w życie kolejny pakiet zmian w podatku od towarów i usług, który wynika aż z siedmiu nowych aktów prawnych, w tym nowelizacji przepisów Ordynacji podatkowej: podatek ten przechodzi najgłębszą przebudowę od strony techniczno-księgowej: najwięcej zmian wiąże się z dokumentowaniem, ewidencjonowaniem i deklarowaniem tego podatku. Podatnicy muszą również dostosować zasady archiwizacji i przechowywania dokumentów w związku ze zmianami zasad odpowiedzialności za wadliwe fakturowanie i ewidencjonowanie faktur wynikające z przepisów karnych. Dziś największe ryzyko prawne ciąży na osobach, które odpowiadają za wystawianie i księgowanie faktur. W 2018 r. nastąpi masowa ucieczka od tego podatku mikropodatników: trzeba sprawdzić, czy jest to możliwe.

Oto szczegółowy program szkolenia:

1. Obowiązek prowadzenia ewidencji dla sporządzania deklaracji: (VAT-7, VAT-7K, VAT-14, VAT-8, VAT-9M) wyłącznie przy użyciu programu komputerowego – odpowiedzialność za naruszenie tego obowiązku.

2. Obowiązek sporządzenia deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej – odpowiedzialność za naruszenie tego obowiązku.

3. Powszechny obowiązek sporządzania i przesyłania informacji o prowadzonej ewidencji dla potrzeb sporządzania deklaracji podatkowych (JPK_VAT): kto nie musi wykonywać tego obowiązku?

4. Nowa struktura logiczna JPK_VAT: jak korygować informacje złożone przy pomocy poprzedniej struktury?

5. Podatnicy, którzy nie chcą wykonać nowych obowiązków i korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 113 ustawy:

 • jak obliczyć limit 200 tys. zł wartości sprzedaży,
 • jakie czynności wykluczają skorzystanie ze zwolnienia?
 • do kiedy należy zaktualizować VAT-R tak, aby zostać podatnikiem zwolnionym?:
 • – 7 dniem od dnia zmiany danych.
 • czy faktura wystawiona przez pomyłkę przez  podatnika zwolnionego daje nabywcy prawo do odliczenia (nie) ?

6.  Kiedy podatnik zwolniony musi jednak składać deklaracje (VAT-7, VAT-8, VAT-9M)  i składać JPK_VAT?
7. Jakie dokumenty trzeba archiwizować i przechowywać, aby mieć dowód „dołożenia należytej staranności” w rozliczeniu VAT:

 • nakaz weryfikacji transakcji,
 • dekretacja dokumentów, w tym zwłaszcza obcych faktur,
 • dowody weryfikacji faktur,
 • rejestr stałych kontrahentów,

8. Nowe rejestry prowadzone przez KAS podatników i ich przydatność dla potrzeb weryfikacji kontrahentów.

9. Jak rozliczać podatek naliczony w związku z wprowadzeniem tzw. podzielonej płatności?

 • wpłata podatku naliczonego na „rachunek VAT” kontrahenta,
 • przywileje podatnika dotyczące podatku naliczonego w przypadku wpłaty części faktury zakupowej na „rachunek VAT”,
 • zwroty z „rachunku VAT” kontrahenta.

10.  „Rachunek VAT” podatnika: zasady dysponowania środkami:

 • wypłaty z „rachunku VAT” na rzecz kontrahentów (na jego „rachunek VAT”),
 • zapłata z „rachunku VAT” należnego podatku (dyskonto w przypadku wcześniejszej wpłaty),
 • wypłaty za zgodą urzędu skarbowego,
 • przepadek sum zgromadzonych na „rachunku VAT”.

11.  Wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie przestępstw fakturowych i ewidencyjnych:

 • jak dostosować zasady fakturowania i ewidencjonowania faktur do nowych wymogów?
 • na czym polega nieumyślne, a na czym umyślne popełnienie tych przestępstw?
 • kto jest potencjalnym sprawcą tych przestępstw (osoby odpowiedzialne za wystawianie i  ewidencjonowanie faktur).

12.  Zasady postępowania w przypadku wykreślenia kontrahenta z rejestru podatników przez urząd skarbowy (art. 96 ustawy o VAT):

 • przesłanki wykreślenia – sposób ustalenia,
 • czy powstrzymać się z dokonaniem odliczenia?
 • kiedy faktura wystawiona przez podmiot wykreślony nie daje prawa do odliczenia?
 • przywracanie rejestracji przez urząd skarbowy,
 • kiedy należy skorygować deklarację VAT-7 (VAT-7K)?

13. Nowe zasady archiwizacji faktur i innych dokumentów w związku z wydłużeniem okresów przedawnienia przestępstw fakturowych i ewidencyjnych:

 • które dokumenty powinny być przechowywane 15 lub 20 lat (bezterminowo)?
 • likwidacja archiwalnych dokumentów nie będąca przestępstwem pospolitym.

14. Kontrowersyjny ustawowy zakaz wystawiania faktur w przypadku sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym, który nie zawiera NIP nabywcy – rewolucja w fakturowaniu i dokumentowaniu podatku.

15. Rewolucyjne zmiany interpretacji pierwszego zasiedlenia – nowy wyrok TSUE.

16. Nowe interpretacje ogólne dotyczące: opodatkowania menadżerów i stawki 0%.

17. Pozostałe zmiany.