VAT: najnowsze zmiany w dokumentowaniu, ewidencjonowaniu i deklarowaniu – listopad 2018

Prowadzący: Profesor Witold Modzelewski

22 listopada 2018 r. godz. 9:00

Miejsce: Kielce, Grand Hotel, ul. Henryka Sienkiewicza 78

Wchodzi w życie nowa fala zmian w podatku od towarów i usług: dotyczą one w większości istotnych elementów tego podatku, w tym zwłaszcza fakturowania, dokumentowania, ewidencjonowania oraz deklarowania, zwłaszcza wobec docelowego planu likwidacji deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Zmiany dotyczą również tak szczegółowych zagadnień jak objęcie tym podatkiem części bonów towarowych i usługowych. Nastąpi również zmiana koncepcji podzielonej płatności, która stanie się obowiązkowa w obrocie niektórymi towarami i usługami. Również tylko do końca 2018 roku może obowiązywać tzw. odwrotne obciążenie na towary wymienione w załącznikach nr 11 i nr 14 do ustawy: Co dalej? Na to pytanie odpowie szczegółowy program szkolenia:
1. Przedłużenie obowiązywania podwyższonych stawek podatkowych (23%, 8%, 7%, 4%) – art. 146a ustawy o VAT.
2. Uchylenie załączników nr 11 i 14 do ustawy o VAT: Kiedy to nastąpi?
3. Faktury wystawione na żądanie w trybie art. 106b ust. 3 ustawy o VAT: stan do końca 2018 roku, – zmiany od początku przyszłego roku. Zwrot paragonu jako przesłanka wystawienia faktury: podatnikowi i konsumentowi (numer NIP na fakturze).
4 Opodatkowanie bonów „jednego przeznaczenia”: jak ewidencjonować nieopodatkowaną sprzedaż za bony jednego przeznaczenia? Ewidencjonowanie sprzedaży za bony „różnego przeznaczenia”. Zmiany dotyczące fakturowania i ewidencjonowania w kasach rejestrujących.
5. Na czym polega obowiązkowa podzielona płatność? Które towary i usługi będą objęte tym obowiązkiem? Czy można obronić się przed tym przymusem?
6. Zmiana koncepcji podzielonej płatności: czy można zapłacić ZUS i podatek dochodowy z rachunku VAT?
7. Jak obronić się przed zapłatą przez nabywców (usługodawców) należności na rachunek VAT dostawcy (usługodawcy)? Skuteczne metody ofertowe i umowne.
8. Czy w stosunku do umów zawartych przed 1 lipca 2018 r. może być legalnie zastosowana podzielona płatność? (Nie).
9. Co zrobić, gdy kontrahent wbrew umowie wpłaci część ceny na rachunek VAT dostawcy (usługodawcy)?
10. Zwrot nienależnie otrzymanej zapłaty na rachunek VAT przy pomocy „komunikatu przelewu” na rachunek VAT kontrahenta.
11. Kiedy zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie dowodem „świadomego uczestnictwa w oszustwie podatkowym”, a kiedy może być dowodem „dołożenia należytej staranności”?
12. Czy selektywne stosowanie podzielonej płatności w stosunku do „ryzykownych transakcji” będzie dowodem braku dobrej wiary i popełnienia przestępstwa pospolitego w rozumieniu art. 270a i 271a Kodeksu karnego? (Tak),
13. Czy zarząd (właściciele) firmy powinien wydać ogólne zarządzenie, że nie będzie stosować podzielonej płatności, gdyż nie uczestniczy w oszustwach podatkowych? (Tak)
14. Likwidacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-14 oraz informacji VAT-27: co będzie w zamian? Przejściowa deklaracja VDEK. Jak przygotować się do tej rewolucji?
15. Dlaczego faktura pro forma chroni nas przed podzieloną płatnością?
16. Jakie zarządzenia i polecenia powinien wydać zarząd (właściciele) firmy, aby udowodnić, że podatnik:
– działa w dobrej wierze,
– dochowuje należytej staranności.
17. Kiedy stała umowa z „instytucją obowiązaną” (biurem rachunkowym, doradcą podatkowym) o prowadzenie rejestru VAT będzie zobowiązywać kontrahenta do składania zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zgodnie z art. 74 ustawy o praniu pieniędzy?
18. Kiedy rozliczenie podatku od towarów i usług (prowadzenie ewidencji) może wiązać się z ryzykiem postawienia zarzutu prania pieniędzy.
19. Jak udokumentować, że odliczenie z zaewidencjonowanej faktury było „w dobrej wierze” i przy „dołożeniu należytej staranności”?
Uczestnicy szkolenia otrzymają prawo do nabycia licencji na ogólną instrukcję wewnętrzną dotyczącą stosowania podzielonej płatności.

Uczestnicy szkolenia otrzymają prawo do nabycia licencji na ogólną instrukcję wewnętrzną dotyczącą stosowania podzielonej płatności.