facebook

VAT- rewolucja w rozliczeniach podatku w budownictwie: fakturowanie, ewidencjonowanie i deklarowanie podatku od towarów i usług w budownictwie i innych usług związanych z budowaniem i remontami od 1 stycznia 2017 r.

Prowadzący: Jarosław Włoch

21 lutego 2017 r, godz. 10:00

Miejsce: Kraków Hotel Wit Stwosz ul. Mikołajska 28

Szkolenie jest adresowane do wszystkich podmiotów świadczących szeroko rozumiane usługi związane z budownictwem.

Od dnia 1 stycznia 2017 r, na podstawie zmienionej ustawy podatku od towarów i usług wszystkie podmioty świadczące lub korzystające z szeroko rozumianych usług budowlanych muszą zmienić zasady fakturowania, rozliczania tego podatku: istotna część usług będzie objęta tzw. odwróconym VAT-em, czyli usługodawcy nie tylko nie zapłacą niczego , ale jeszcze uzyskają prawo do zwrotu podatku. Jest to niespodziewana rewolucja, która wymaga do podatników wielu dodatkowych działań i dokumentów. Aby ułatwić wdrożenie tego podatku, a zwłaszcza jego rozliczenie, Instytut Studiów Podatkowych przygotował Wzorcową Instrukcję rozliczania tego podatku przez podatników VAT wykonujących te usługi. Uczestnicy szkolenia otrzymają Wzorcową Instrukcję w ramach materiałów szkoleniowych.

Istnieje możliwość indywidualnego nabycia tej Instrukcji w cenie 190 zł + VAT ( zamówienia na Instrukcję: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl )

Oto program szkolenia:

I. Jakie usługi podlegają odwróconemu VAT-u: treść nowego załącznika do ustawy o podatku od towarów i usług?

II. Kiedy wystawia usługodawca faktury netto a kiedy faktury ze stawką 8% i 23 % ?

III. Kto to jest podwykonawca tych usług:

definicja legalna „podwykonawcy”,
sposób dokumentowania- oświadczenia usługodawcy,

IV. Treść faktur netto wystawionych przez „podwykonawców”:

moment wystawienia faktury,
moment zaewidencjonowania obrotu: „uwaga” brak powstania obowiązku podatkowego,
symbol PKWiU na fakturze,

V. Moment wykonania usługi budowlanej (części usługi): interpretacja ogólna Ministra Finansów

VI. Sposób opodatkowania zaliczek: przez podwykonawców i wykonawców usług.

VII. Od kiedy podwykonawcy wystawiają faktury netto (przepisy przejściowe)?

VIII. Obowiązek złożenia informacji podsumowującej VAT-27: od kiedy i w jakiej formie?

IX. Zmiana treści umów o wykonie usług przez podwykonawców: aneksy, wymóg pisemności.

X. Zwrot różnicy podatku z Urzędu Skarbowego na rzecz podwykonawców: nowa deklaracja podatkowa (VAT-7, VAT-7K) oraz nowe zasady zwrotu:

kiedy można składać rozliczenia kwartalne,
jak długo trzeba czekać na zwrot podatku (wstrzymanie zwrotu przez urząd skarbowy)

XI. Czy można odrębnie fakturować usługi (bez VAT) i dostawę materiałów?