VAT: rozliczenia podatku od towarów i usług przy zastosowaniu Rachunków VAT przez dostawcę (usługodawcę) oraz przez odbiorcę (usługobiorcę) oraz „Metodyka”.

Prowadzący: Witold Modzelewski

28 sierpnia 2018 r. w godz. 9:00

Miejsce: Rzeszów, Hotel Prezydencki ul. Podwisłocze 48

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

Podatnicy VAT muszą wdrożyć system rozliczeń tego podatku przy zastosowaniu Rachunków VAT tworzonych przymusowo przez banki dla podatników VAT-czynnych. Wpłata części należności (zobowiązań) na te rachunki jest uzależniona od stron umów albo treści ofert. Zmienia się również sposób rozliczania tego podatku, gdyż wchodzą w życie nowe deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M. Aby dostosować treść umów, ofert oraz warunków sprzedaży należy w najbliższym czasie wykonać określone czynności, które mogą uchronić podatników przed faktycznym zablokowaniem środków na Rachunek VAT. Resort finansów opublikował również „Metodykę” zachowania przez podatników tzw. należnej staranności dla potrzeb tego podatku. Oto szczegółowa tematyka szkolenia:

1. Kto decyduje o wpłacie należności (zobowiązań) na Rachunki VAT kontrahentów?

2. Jak zmienić treść umów, ofert i częściowej zapłaty faktur na Rachunek VAT?

3. Jak gospodarować środkami wpłaconymi na Rachunek VAT przez kontrahentów lub przez urząd skarbowy (zwrot podatku)?

4. Które należności można uregulować bez zgody urzędu skarbowego z Rachunku VAT?

5. Zapłata podatku z dyskontem z Rachunku VAT.

6. Jak zmienić treść faktur, aby wyeliminować ryzyko wpłaty na rachunek
VAT?

7. Nowe deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M adresowane do podatników stosujących reguły podzielonej płatności:

 • ujęcie w ewidencji podatku naliczonego, który został wpłacony na rachunki VAT kontrahentów,
 • zwrot różnicy podatku na rachunek VAT podatnika.

8. Ograniczenie prawa do odliczenia w przypadku „przerzucenia ciężaru na nabywcę” podatku naliczonego, co skutkowałoby „nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika”.

9. Rozszerzenie zakresu płatności podatku z tytułu WNT na nowe wyroby (art. 103 ust. 5 a ustawy o VAT).

10. Nowe zasady wystawiania faktur w przypadku zwrotu paragonu fiskalnego:

 • NIP nabywcy na paragonie fiskalnym,
 • kary podatkowe za wadliwe wystawienie tych faktur (100%),
 • kary podatkowe za odliczenie podatku naliczonego z wadliwie wystawionej faktury do paragonu (100%).

11. Obowiązek sporządzenia deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej o odpowiedzialność za naruszeni tego obowiązku.

12. Jakie dokumenty trzeba archiwizować i przechowywać, aby mieć dowód „dołożenia należytej staranności” w rozliczeniu VAT:

 • nakaz weryfikacji transakcji,
 • dekretacja dokumentów, w tym zwłaszcza obcych faktur,
 • dowody weryfikacji faktur,
 • rejestr stałych kontrahentów.

13. Nowe rejestry prowadzone przez KAS podatników i ich przydatność dla potrzeb weryfikacji kontrahentów.

14. Wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie przestępstw fakturowych i ewidencyjnych:

 • jak dostosować zasady fakturowania i ewidencjonowania faktur do nowych wymogów?
 • na czym polega nieumyślne, a na czym umyślne popełnienie tych przestępstw?
 • kto jest potencjalnym sprawcą tych przestępstw (osoby odpowiedzialne za wystawienie i ewidencjonowanie faktur)?

15. Nowe zasady archiwizacji faktur i innych dokumentów w związku z wydłużeniem okresów przedawnienia przestępstw fakturowych i ewidencyjnych:

 • które dokumenty powinny być przechowywane 15 lub 20 lat (bezterminowo)?
 • likwidacja archiwalnych dokumentów nie będąca przestępstwem pospolitym.

16. Pozostałe zmiany.